• Listelengde: 1600
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat i meget veldrevet deleliste/fellesliste i Bærum, nær grensa til Oslo:

Økonomiske vilkår er svært gode:
Leien tilsvarer det fastlegen selv betaler for praksis. Det vil si at vikaren tjener det samme som eier av praksis.

Dette er også en sjelden mulighet for en fleksibel arbeidsuke som fastlegevikar.
Stillingen vil også lyses ut.

Medisinsk Senter Fornebu har 6 fastlegelister, psykolog og fysioterapeut i nye, moderne lokaler i helsebygget på Fornebu S. CGM journalsystem, som også er enkelt å lære.

Listelengden er på om lag 1600 pasienter.
Dette kan virke mye, men pasientpopulasjonen er veldig variert, med en forholdvis stor andel unge. Dette gir varierte, interessante og overkommelige arbeidsdager.

Listen deles mellom 2 leger. Dette er ikke en vanlig junior/senior-avtale, men i praksis å regne som en fellesliste. Det er ikke mange slike. Kontoret er tilgjengelig 2,5 dager per uke, med mulighet for hjemmekontor etter behov (slik at stillingen totalt blir på 60% +). Utgifter deles da på 2 leger. Alt i alt gir dette større fleksibilitet. For eksempel til å bekle en bijobb i tillegg til praksis. Eller ha en mindre hektisk arbeidsuke i perioder av livet der dette er ønskelig.

Praksisen trenger vikar fra 15. desember 2021 med varighet 4-6 måneder (og det kan bli mulighet for forlengelse). Svært konkurransedyktige økonomiske betingelser (U.t. vil bare ha dekket sine utgifter).

Praksisen vil også lyses ut i egen stillingsannonse.

For spørsmål, ring gjerne:) (92853383)
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Kim Kristoffer Dysthe
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 92853383
E-post: kdysthe@me.com
Arbeidssted
Medisinsk Senter Fornebu
Forneburingen 209
1360 FORNEBU