Kort om arbeidsgiver
Deler av de spesialiserte tjenestene i Skien kommune er samlokalisert i Skien Helsehus.
Her er det totalt 76 sengeplasser, fordelt på
5 lindrende senger
21 rehabiliteringssenger
32 korttids-senger
9 senger avklaringsenhet med styrket tverrfaglig bemanning
9 KAD/ øyeblikkelig hjelp-senger (interkommunalt)
Pasienter som henvises til kommunenes spesialiserte tjenester har et økende behov for medisinskfaglig kompetanse og oppfølging. Skien kommune har derfor de siste årene vært i en prosess der legebemanningen gradvis er styrket.
6 leger har sitt fulltidsvirke i Skien Helsehus. ØH-sengene har tilknyttet et vaktteam med leger, med vaktordning i GAT.

Vi har et tett samarbeid med sykehuset Telemark med mulighet for hospitering og deltakelse på internundervisning.

Tjenesten gir 2 år tellende for spesialiteten allmennmedisin
Vi har flere vakante faste stillinger og søker etter engasjerte og fleksible leger, som ønsker å være med på den videre faglige utviklingen av Skien Helsehus. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for pasientbehandling på korttidsenheten, rehabiliteringsenhet, Lindrende enhet, avklaringsenhet og øyeblikkelig hjelp enhet (rotasjonsordninger)
 • Mottak av akuttinnleggelser i ØH-avdelingen
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
 • Nært faglig samarbeid med sykehuset Telemark i pasientrettet arbeid
 • Delta i den faglige utviklingen av helsehuset.
 • Utarbeide retningslinjer for gode pasientforløp
 • Deltakelse i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring innen allmennmedisin, indremedisin eller geriatri er en fordel

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, har engasjement og pågangsmot, godt humør, tar utfordringer på strak arm og takler høyt arbeidstempo
 • Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team, samt evnen til arbeide selvstendig og effektivt
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

 •  Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et nyskapende og aktivt miljø
  Gode muligheter for faglig utvikling og deltakelse i forskning- og videreutdanningsaktivitet
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk 
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Westli
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 35589420
E-post: elisabeth.westli@skien.kommune.no
Arbeidssted
Legetjenesten på Helsehuset, Skien kommune
Ulefossvegen 51
3730 Skien