Kort om arbeidsgiver


Blakstad sykehus står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det samlokaliseres dermed et sterkt og bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet.

Klinikk for psykisk helse og rus satser med full tyngde for å utvikle avdelingen vår inn mot denne milepælen; sammen har vi etablert utviklingsprogrammet Samhandling og Pasientflyt mot 2025.

Vi søker utviklingsorientert og engasjert overlege, gjerne med ambisjoner om å sette i gang forsknings- og utviklingsprosjekter.
Sykehuset har to  ledige stillinger  som er knyttet til Seksjon for sikkerhetspsykiatri og Seksjon for psykosebehandling.   

Sikkerhetsseksjonen har 12 døgnplasser. Behandlerteamet består av to overleger, to psykologspesialister, 1 psykolog og en LIS. Seksjonens oppgaver er utredning, diagnostisering og
behandling av pasienter med alvorlig sinnslidelse der voldsrisiko er et
avgjørende anliggende.

Sikkerhetsseksjonen arbeider for å gi denne pasientgruppen et helhetlig og fullverdig tjenestetilbud samtidig som ivaretakelse av samfunnsvernet er sentralt. I tillegg til andre anerkjente verktøy, bruker vi ERM (Early Recognition Method) i det strukturerte miljøterapeutiske arbeidet for å sikre gode tverrfaglige behandlingsforløp, med fokus på brukermedvirkning og egenomsorg. Vi gjennomfører systematiske voldsrisikovurderinger, ved bruk av strukturert klinisk vurdering (HCR 20v3) og utarbeider voldsrisikohåndteringsplaner, ofte sammen med pasientene. Sikkerhetsseksjonen har et tett samarbeid med andre lokale og regionale sikkerhetsseksjoner, FoU-avdelingen organisert i Klinikk for psykisk helse og rus og ikke minst Kompetansesenteret for sikkerhet, fengsels og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst.

Sykehuset har opprettet et eget FACT- team i tilknytning til Sikkerhetsseksjonen, FACT-Sikkerhet.  Overlegen vil ha deler av sitt arbeid knyttet til  FACT- Sikkerhet. Teamet følger opp egne pasienter poliklinisk og  bistår klinikkens øvrige FACT- team knyttet til 5 DPS i forhold til voldsrisikovurderinger og oppfølging av
alvorlig psykisk syke med økt voldrisiko.  

Klinikken har bygget opp og videreutvikler nå FACT-team ved alle 5 DPS . Disse teamene skal drive fleksibel og oppsøkende behandling for å redusere behov for døgninnleggelser og få til tett kontakt mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og brukere av psykisk helse.

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker til Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området. Vi er en del av Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500 000 innbyggere fordelt på 22 kommuner. 

Blakstad flytter inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen i 2025.  

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med psykoselidelse
 • Bidra til  fagutvikling og undervisning 
 • Deltakelse i inntaksarbeid og vurderingssamtaler
 • Veiledning av leger i spesialisering, øvrige medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Bidra aktivt til kvalitetsforbedring i egen seksjon, men også i avdelingen som helhet

Kvalifikasjoner

 • Er engasjert i fagområdene sikkerhet og psykose
 • Er faglig oppdatert
 • Ønsker å utvikle faget
 • Har erfaring med fagutvikling eller forskning
 • Tenker helhetlig
 • Bidrar til å skape trygghet blant pasienter og ansatte
 • Arbeider strukturert og systematisk for å fremme pasientsikkerhet
 • Er god til å samarbeid

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å utvikle fagområdet  inn mot nytt sykehus
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
 • Tillitsbasert tilnærming til overtid og arbeidstid, der fokus er på at arbeidsoppgavene blir løst
 • Muligheter for å drive forskning, fag- og tjenesteutvikling innen sikkerhetspsykiatri
 • Muligheter for ulike velferdstilbud, herunder leie av permanent båt- og opplagsplass på sykehusområdet i
  indre Oslofjord, medlemskap i jaktlag (Blakstad sykehusområde har eget jaktområde med
  fellingstillatelser), personalbolig, leie av subsidierte ferieleiligheter i inn- og utland, barnehageplass på
  sykehusområdet.
 • Subsidiert parkeringsplass på sykehusområdet.
 • Godt utviklet kollektivtilbud med egen bussholdeplass ved sykehus
 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden inn mot nytt sykehus i Drammen
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Skeimo Berge
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90604500
Navn: Elisabeth Mork
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 47716002
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Blakstad sykehus, Vestre Viken
Strandveien 35
1392 Vettre