Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår
visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Oslo Syd, enhet Nordstrand har tilholdssted på Mortensrud sammen med resten av BUP Syd, og også samlokalisert med Søndre Oslo DPS. BUP Syd består av
generalistenhetene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand, samt
Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam og ambulant intensivteam. BUP Syd
har flere spesialiserte fagteam som er organisert på tvers av
enhetene. Vi har spesialteam for sped- og små, DBT-behandling, OCD-behandling,
spiseforstyrrelser, utredning av nevroutviklingsforstyrrelser og familieterapi.
Ansatte fra Nordstrand enhet deltar aktivt i disse teamene, og har slik gode
muligheter for å kombinere faglig fordypning med generalistvirksomheten.  

Nordstrand enhet sitt opptaksområde er bydel Nordstrand med nær 12 000 barn og unge i alderen 0-18 år. Arbeidet er tverrfaglig basert
og forutsetter et nært samarbeid med bydel, skoler, PPT og fastleger. Enheten
og bydelen har faste samarbeidsstrukturer, i tillegg til fleksibelt samarbeid
rundt våre pasienter, som vi utvikler sammen med bydelen.

Nordstrand enhet har19 kliniske stillinger, hvorav fire stillinger for overleger. Enheten har god spesialistdekning. Vi har et ivaretagende og
engasjert arbeidsmiljø som vektlegger teamarbeid, gode og funksjonelle rutiner
for pasientforløp og kvalitetssikring, og den enkeltes og fellesskapets
fagutvikling.

Vi vektlegger breddekompetanse i barne- og ungdomsfeltet, og ønsker en kollega som motiveres av de varierte
problemstillingene man møter i en BUP. Samtidig ønsker vi at våre
spesialister har interesse for å fordype seg. Vi søker en person
med interesse for og evne til deltagelse i enhetens faglige
utvikling, og med engasjement for arbeidsmiljøet.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientansvar for utredning og behandling
 • Ansvarlig spesialist i pasientforløp 
 • Tverrfaglig teamarbeid
 • Samarbeid med førstelinjetjeneste og øvrig spesialisthelsetjeneste 
 • Undervisning
 • Veiledning av LIS og andre
 • Deltagelse i felles utviklingsarbeid
 • Seksjonen har ordning for øyeblikkelig hjelp for våre bydeler, med rullerende vakter i åpningstiden 08.00-15.30 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Leger i spesialisering nær ferdig spesialitet kan komme i betraktning
 • Bred kompetanse på utredning og behandling av barn og ungdom i poliklinikk
 • Erfaring med, ferdigheter i og forståelse for egen rolle i samarbeid med og veiledning til kolleger og samarbeidspartnere 
 • Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder må forelegges ved ansettelse
 • Søker må beherske norsk språk flytende, både muntlig og skriftlig  
 • Personlig egnethet vektlegges 

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • er åpen, fleksibel, kreativ og løsningsorientert
 • er sosial og omgjengelig
 • er strukturert og med evne til prioritering i en hektisk hverdag
 • er proaktiv og tydelig
 • har god og stabil arbeidskapasitet
 • har gode evner til både selvstendig arbeid og samarbeid
 • har god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Hyggelige, engasjerte og dyktige kollegaer 
 • Spennende oppgaver i et stort, allsidig og tverrfaglig miljø
 • 40 timers arbeidsuke og fleksitidsordning
 • Mulighet for faglig fordypning i seksjonens spesialiserte team
 • Vi har universitetsfunksjon og driver undervisning og veiledning internt og eksternt
 • Gode kollektivmuligheter (T-bane, buss) og mulighet for leie av garasjeplass
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Trude Asting
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48054269
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordstrand, Oslo universitetssykehus HF
Helga Vaneks Vei 6
1281 Oslo