• Listelengde: 1500
  • Journal system: SystemX
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Utlyser vikariat ved Hinna Legesenter (HLS) oppstartsdato er fleksibel. Undertegnede skal ha permisjon i 6 måneder pga sykehustjeneste.

Ved HLS har vi 4 fastleger og 3 dyktige, erfarne helsesekretærer. Dette er et trivelig og velfungerende kontor med god stemning i legegruppen. For tiden er det 2 leger som er spesialist i allmennmedisin og 1 som er snart ferdig med sin spesialiseringen. Den aktuelle listen er veletablert med 1500 pasienter. Legesenteret har godt utstyrt labratorium det benytter Trinnvis kvalitetssystem, SystemX journalsystem og Convene betalingsautomat.
Kontoret har også nylig kjøpt nytt datautstyr.

Dette er en fin anledning til å starte legekarriere på fleksibelt vis, uten å måtte ta de økonomiske omkostningene ved å kjøpe seg i inn i disse tider.
Kandidaten vil få en veileder i denne perioden. Kandidater uten LIS 1 som har Helfo refusjonsrett er også aktuelle for stillingen. Ta kontakt med meg på epost ayeshariaz83@hotmail.com eller send melding 47241895.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Syeda Ayesha Riaz
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 47241895
E-post: ayeshariaz83@hotmail.com
Arbeidssted
Hinna legesenter
Boganesveien 10
4020 STAVANGER