Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Aksdal legesenter
Den ledige fastlegehjemmelen er lokalisert på Aksdal legesenter som ligger sentralt i Aksdal sentrum i Tysvær kommune. Fastlegehjemmelen har en listestørrelse på 1050 pasienter. Hjemmelen er lokalisert i en gruppepraksis med til sammen 6 leger + turnuskandidat. 5 selvstendig næringsdrivende leger. 1 ALIS lege på fast lønn. Fastlegene har felles helsepersonell, arealer for venterom, laboratoriet etc. Fastlegene på Aksdal legesenter har også gode samarbeidsordninger og kollegial fraværsdekning. Det har vært et stabilt kontor med fastleger som har ivaretatt fastlegehjemler over lang tid.

Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med gjeldene avtaleverk.

For nærmere informasjon om overdragelses betingelser kan nåværende hjemmelsinnehaver kontaktes: Lars Johan Lysen
E-post: lysenlj@gmail.com

Tiltredelse: 01.06.22

Arbeidsoppgåver
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning ved Haugesund legevakt
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler

Krav til kompetanse
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1
 • Søker må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må være under utdannelse for å oppnå slik spesialitet
 • Søker må kunne fremlegge politiattest for godkjenning
Personlege eigenskaper
 • Møte pasienter på en profesjonell, etisk og god relasjonell måte
 • Være strukturert og kvalitetsbevisst i pasientarbeidet
 • Bidra positivt til godt samarbeid internt og med øvrige helsetjenester
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevner vektlegges
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tysvær kommune
Helse og sosial
Kontaktpersoner
Navn: Ove A. Hansen
Tittel: Helsesjef
Telefon: 93216675
E-post: ove-andre.hansen@tysver.kommune.no
Navn: Lars Johan Lysen
Tittel: Fastlege
E-post: lysenlj@gmail.com
Navn: Rolf Martin Strand
Tittel: Fastlege
E-post: rolf.m.strand@aksdallegesenter.nhn.no
Arbeidssted
Aksdal legesenter
Aksdalsvegen 165
5570 AKSDAL
Søk på stillingen