Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel 
Den ledige fastlegehjemmelen er lokalisert på Nedstrand legesenter som ligger i Tysvær kommune. Fastlegehjemmelen har en listestørrelse på 1050 pasienter. Hjemmelen er en solopraksis, men Tysvær kommune ønsker å legge til rette for utekontor sentralt i Tysvær. Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med gjeldene avtaleverk.

Tiltredelse: 01.03.2022

Krav til kompetanse
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1
 • Søker må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Søker uten godkjent spesialitet i allmennmedisin må være under utdannelse for å oppnå slik spesialitet
 • Søker må kunne fremlegge politiattest for godkjenning
 • Må ha ordinert førerkort for bil
Arbeidsoppgåver
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter
 • Deltagelse i kommunens legevaktsordning ved Haugesund legevakt
 • Samarbeid med kommunale helsetjenester og helseforetak
 • Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke, med lønn og praksiskompensasjon etter gjeldende avtaler
Personlege eigenskaper
 • Møte pasienter på en profesjonell, etisk og god relasjonell måte
 • Være strukturert og kvalitetsbevisst i pasientarbeidet
 • Bidra positivt til godt samarbeid internt og med øvrige helsetjenester
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevner vektlegges
Tysvær kommune tilbyr
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin. Veiledning og økonomisk støtte til kursvirksomhet. eller
 • Økonomisk støtte i spesialiseringsløpet LIS3/ALIS. Tysvær kommune søker om midler fra støtteordningen "ALIS for næringsdrivende leger som skal i spesialisering", hvor dokumenterte utgifter medgått til spesialisering vil bli dekket
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tysvær kommune
Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter
Kontaktpersoner
Navn: Ove A. Hansen
Tittel: Helsesjef
Telefon: 93216675
E-post: ove.hansen@tysver.kommune.no
Navn: Marian Eintveit Lie
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: mariann-eintveit.lie@tysver.kommune.no
Navn: Annbjørg Lunde
Tittel: Kommunalsjef Helse og mestring
E-post: annbjorg.lunde@tysver.kommune.no
Navn: Liv Marie Eike
Tittel: Fastlege
Arbeidssted
Nedstrand legesenter, Tysvær
Vassendvikvegen 4
5560 NEDSTRAND
Søk på stillingen