Kort om arbeidsgiver
To av våre ALIS i instistutionstjeneste skal ut i fastlegepraksis for å fullføre sin spesialisering. Vi har behov for å erstatte disse. Sykehjem er en viktig arena for spesialisering i allmennmedisin. Vi tilbyr utdanningsplan, veiledning og supervisjon i tråd med den nye spesialistforskriften. Stillingen er tilrettelagt slik at du kan fullføre 4 - 4,5 år av utdanningsløpet for spesialisering i allmennmedisin, som fast ansatt i Sandefjord kommune. Det etableres fra 1. februar 2022,  to ALIS fastlegestillinger, slik at utdannelsen kan fullføres på kommunalt legekontor med fast lønn. Det er også ingått samarbeidsavtale med Sykehuset i Vestfold om tilrettelagt sykehustjeneste for allmenleger i spesialisering.

Innholdet i institusjonstjenesten i Sandefjord kommune tilpasses ut i fra kandidatens interesseområderer og det vil være en rotasjon med 6 månders varighet, mellom forskjellige institusjoner. Per dags dato dekkes den kommunale legetjenesten i Sandefjord av 16 faste kommunale stillinger og 56 fastlegehjemler i privat praksis. De faste kommunale stillingene er fordelt på Sandefjord medisinske senter hvor det er somatiske korttids-plasser; (intermediær-, rehabiliterings- og lindrende avdeling, samt ØHD-plasser), sykehjem, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, og legevakt. Ansatte spesialister  i allmenmedisin/palliasjon, psykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering sørger for «ad hoc» veiledning med høy faglig kompetanse.
 
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig utvikling!
 
Arbeidsoppgaver
Undersøkelse, diagnostikk, og behandling av pasienter 
Bidra aktivt i tverrfaglige utviklingsprosesser
Deltagelse i vaktarbeid
 
Kvalifikasjoner
Norsk legeautorisasjon
Gjennomført turnus eller LIS1-tjeneste
Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 
Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner
Interesse for feltet sykehjemsmedisin
Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Lønn
Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8527.
Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunes pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.
 
Tiltredelse: etter avtale.
 
Søknadsfrist: 04.12.21
 
Kontaktpersoner
Kommuneoverlege kliniske legetjenester Alfrida Doksrød tlf. 91847127
Seksjonsleder Eli Hansen tlf. 976 48 411
 
Andre opplysninger
https://youtu.be/f-qbWEFgRAs

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Politiattes kreves. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Alfrida Doksrød
Tittel: Overlege kliniske tjenester
Telefon: 918 47 127
Navn: Eli Hansen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 976 48 411
Arbeidssted
,
3202 SANDEFJORD
Søk på stillingen