• Listelengde: 1700
  • Journal system:
    CGM
  • Krav til søker:
    Søker må ha fullført LIS1.
Vi søker en stabil vikar i 50% stilling til fastlegepraksis ved Snarøya Medisinske Senter, Fornebu.

Praksisen har en veldrevet og variert pasientliste. Listestørrelse 1700.

Det er ingen kommunal bistilling tilknyttet praksisen og pr.nå ingen legevaktbelastning. Det er fullt mulig å delta i legevaktsordning hvis ønskelig.

Vi er i dag en fastlege, spesialist i indremedisin og en legespesialist i psykiatri, samt helsesekretær i 100% stilling. I tillegg vil det om kort tid bli utlyst en fastlegehjemmel med 0-liste.

Vi benytter CGM journalsystem og Pasientsky timebok. Vi tilbyr gode økomomiske betingelser og gode inntjeningsmuligheter. Søker må ha fullført LIS-1, samt kunne jobbe selvstendig og ha refusjonsrett fra HELFO. Erfaring fra allmennpraksis er en fordel, men ingen betingelse.
Vikariatet er ledig omgående og har en varighet på 6 måneder med mulighet for forlengelse.

Er du interessert, send gjerne CV og om noen ord om deg selv til epost til walaas@snarlege.no.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Kirsten Walaas
Tittel: dr.med, spes. indremedisin, fastlege
Telefon: +47 91884387
E-post: Walaas@snarlege.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirsten Walaas
Forneburingen 5
1360 FORNEBU