KARMØY KOMMUNE
ligger i Nord-Rogaland, har ca 42.000 innbyggere og er regionens største kommune. Karmøy er knyttet til fastlandet med bro og tunell og har ellers gode kommunikasjonsmuligheter. Regionens flyplass ligger i kommunen. Kopervik er kommunesenteret. Kommunen har et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud.
Kommunen har 30 fastleger, 6,5 sykehjemsleger, 3 LIS1/turnusleger, smittevernlege, medisinsk faglig ansvarlig for legevakten og kommuneoverlege.

Ledig 100% stilling som smittevernlege og sykehjemslege
Karmøy kommune søker lege med stort engasjement, kunnskap og erfaring innen allmennmedisin og samfunnsmedisin.
Oppstart etter avtale.

Det er en kombinert stilling som smittevernlege og sykehjemslege, fordelt på 30-50% på smittevern og 50-70% sykehjemslege. Fordelingene mellom de to ulike delstillingene kan justeres ut fra behov. Smittevernstillingen (30-50% av stillingen) kan også kombineres med fastlegestilling om ønskelig.

Smittevernlege
Smittevernlegestillingen vil utgjøre 30-50% av stillingen.
Karmøy kommune har pr i dag 3 stillinger for kommuneoverlege og medisinsk faglig rådgivning i kommunen. Dette samfunnsmedisinske teamet har ulike arbeidsoppgaver jobber tett sammen.
Smittevernlegen vil ha ansvaret for å planlegge kommunens smittevern, overvåke situasjonen, håndtere hendelser og gi råd og veiledning til helsepersonell og befolkningen i kommunen ut fra smittevernloven.
Det vil være et tett samarbeid med kommunens administrasjon når det gjelder planlegging og overvåking av smittevernarbeidet.
Det løpende smittevernarbeid vil utføres i samarbeid med tjenesteområder som helsestasjoner, helsesykepleier innen flyktningehelse og smittevern, hjemmetjenester, sykehjem, barnehager og skoler i det løpende smittevernarbeidet.
Kommunen har i koronapandemien opprettet et eget koronateam, der smittevernlegen har medisinsk faglig rådgivning. Bemanningen ved koronasenteret vil justeres i takt med utviklingen av pandemien.

Sykehjemslege
Sykehjemslegestillingen vil utgjøre 50-70% av stillingen.
Sykehjemspasienter er sykere og skrøpeligere enn før, og Karmøy kommune ønsker å ha et godt legetilbud med god kvalitet på den medisinske behandlingen.
Kommunen har seks sykehjem, i tillegg er det prosjektert nytt sykehjem i Skudeneshavn med planlagt oppstart januar 2023. To av sykehjemmene har korttidsplasser og fire sykehjem har langtidsplasser.
Legen vil inngå i kommunens bemanning innen sykehjem. Kommunen har per i dag 6,5 årsverk fordelt på 7 leger. Legene har sin hovedbase fordelt på to sykehjem for å kunne ha et faglig miljø og kollegastøtte.
Kommunen har fått godkjent smågruppe i alders- og sykehjemsmedisin av legeforeningen.

Vi søker:
Det søkes lege med relevant legeerfaring, gjerne fra allmennmedisin, samfunnsmedisin, rehabilitering, geriatri eller sykehustjeneste. Søker må ha norsk legeautorisasjon og kunne dokumentere gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Gode kommunikasjonsevner, engasjement, samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vektlegges.
Det er et krav at legen skal være spesialist eller starte spesialisering innen samfunnsmedisin eller allmennmedisin. Karmøy kommune vil legge til rette for spesialisering innen det området som er ønskelig og krav om.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Helse og omsorg
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Daviknes Hagerup
Tittel: Stabsjef
Telefon: 40218401
E-post: odho1@karmoy.kommune.no
Navn: Bodhild Eriksen
Tittel: Omsorgssjef
Telefon: 916 45 470
E-post: boer@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Statsråd Vinjes gate
4250 KOPERVIK
Søk på stillingen