Kort om arbeidsgiver

Betanien DPS
Betanien DPS har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca. 55 000 innbyggere over 18 år. Betanien sykehus har organisert seg med enhet for somatisk helse og enhet for psykisk helsevern. Enhet psykisk helsevern  er  organisert i 5 avdelinger: Avdeling allmennpsykiatri (15 døgnbehandlingsplasser), Avdeling psykose (12 døgnbehandlingsplasser), FACT-team/psykosepoliklinikk, allmennpsykiatrisk poliklinikk ( VOP) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) . Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørende. Veiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell.  

Psykose poliklinikk/FACT team
Psykosepoliklinikken driver et FACT-team i samarbeid med kommunen, og behandling- / oppfølging i form av diverse gruppetilbud. 
FACT-teamet ivaretar oppfølging av pasienter med schizofrenispektrum lidelse. Poliklinikken er godkjent for tvang uten døgnopphold og har 15, 8 årsverk.
I tillegg til 4 hjemler for psykiatere har psykosepoliklinikken 3 hjemler for psykologspesialister. Øvrige faggrupper er sosionom, spesialsykepleiere / vernepleier, jobbspesialist, erfaringskonsulenter og musikkterapeut. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgavene er å vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Ivareta medisinskfaglig ansvar i avdelingen og enheten,  i samarbeid med andre overleger innen psykisk helsevern
 • Veiledning/opplæring til leger i spesialisering
 • DPSet har en egen bakvaktsordning for overleger
 • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger og kommunal instans
 • Bidra med noe administrativt arbeid 
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning og praksis.
 • Erfaring med å vurdere pasienter i forhold til Psykisk Helsevernloven, opplæring gis.
 • Kunne bruke dataverktøy til dokumentasjon av behandling m.m.
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk.

Personlige egenskaper

 • Opptatt av å utvikle og forbedre tjenestetilbudet til våre pasienter.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Effektiv og stor arbeidskapasitet.
 • Samarbeidsorientert og omgjengelig.
 • Positiv innstilling.

Vi tilbyr

Som ansatt i psykosepolikliniken blir du del av et sterkt faglig team hvor samhandling og godt kollegaskap står sentralt.
Stillingsbrøk 100%. Lønn etter avtale. Gode pensjonsordninger i KLP. Gode forsikringavtaler. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse. Sykehuset har videreført IA-avtalens ordninger. Ansatte har fri adgang til velutstyrt treningslokale. Der er gratis parkering på eiendommen. 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Betanien sykehus AS
Kontaktpersoner
Navn: Kirsti Sætre
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 55 507425
E-post: kirsti.setre@betaniensykehus.no
Navn: Silje Vigsnæs
Tittel: Enhetsleder psykisk helsevern
Telefon: 91151958
E-post: silje.benedicte.vigsnes@betaniensykehus.no
Arbeidssted
Betanien Sykehus AS
Vestlundveien 23 B
5145 Fyllingsdalen