Kort om arbeidsgiver

Er du psykiater og ønsker å jobbe i et levende, engasjerende og utviklende miljø?

Vi har ledig en fast stilling som overlege/psykiater fra November 2021. Som overlege her vil du kunne ha innflytelse på hvordan overlegestillingen skal se ut. Hovedoppgaver vil være medisinsk oppfølging, utredning og individualbehandling og er knyttet til seksjon for gruppeterapi.  Hvis du ønsker vil det også være mulig å være gruppeterapeut.

DPS Øvre Romerike har 102 årsverk og består av en Døgnseksjon, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon for psykosebehandling, Seksjon for gruppeterapi, Akutteam og Seksjon for kontorfaglige.
Vi ivaretar spesialhelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad. Opptaksområdet har 107 000 innbyggere. 

Seksjon for gruppeterapi gir et behandlingstilbud til pasienter med moderate til alvorlige personlighetsforstyrrelser, og til pasienter med komorbide symptomlidelser som spiseforstyrrelser. Mange har i tillegg komplekse og omfattende relasjonelle traumehistorier, og symptombilder med PTSD, dissosiasjon og affektreguleringsvansker.
Seksjonen har spisskompetanse på gruppeterapi, dynamisk psykoterapi og flere MBT grupper. Vårt team er sammensatt av psykologspesialister, overlege/psykiater, psykologer, klinisk ernæringsfysiolog og psykomotorisk fysioterapeut. Legemiljøet ved vårt DPS består av totalt 10 overleger samt 5 LIS. Det er ukentlig internundervisning på DPS og ukentlig veiledning på seksjonen. 

Vi ønsker deg velkommen som søker!  

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter.
 • Mulighet til å jobbe som gruppeterapeut hvis ønskelig
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter.
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
 • Være med å påvirke og utvikle fag og kompetanse på seksjonen.
 • Andre spesialistspesifikke arbeidsoppgaver vil tilkomme.
 • Bistand overfor andre seksjoner ved DPS ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon.
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemforståelse og systemkunnskap).
 • Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
 • Erfaring eller interesse for gruppebehandling er ønskelig.
 • Videreutdanning innen psykoterapeutisk metode er fordelaktig.
 • Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering vil kunne komme i betraktning.
 • Personlig egnethet.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • God arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Vi har et stort og godt overlegemiljø.
 • Ukentlige legemøter.
 • Regelmessig felles internundervisning.
 • Ukentlig internveiledning for alle ansatte på seksjonen. Eksternveiledning en gang i mnd.
 • Et godt arbeidsmiljø med mye godt humør!
 • Vi deltar i Holmenkollstafetten og Ahuslekene årlig. Bli med hvis du vil!
 • Vi har fokus på vårt fag og på fagutvikling.
 • Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU), og vi forsøker til enhver tid å ha eller delta i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedringsprosjekter.
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teater- og kinobilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
 • Ahus har personalboliger og personalbarnehage.
 • Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger.
 • Kort reisevei fra Oslo, mot køen, 30 min med bil. Togtilbudet til/fra Oslo-Jessheim er også godt og tar kun 36 minutter.

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Stine Eilertsen
Tittel: Konstituert seksjonsleder
Telefon: 63941237
E-post: seil@ahus.no
Navn: Tom Ellingsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92284138
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Øvre Romerike
Henrik Bullsveg 123
2052 JESSHEIM