Vi søker etter engasjert overlege til fast stilling ved en av landets største barne- og ungdomsklinikker.

Akershus universitetssykehus overtok ansvaret for Kongsvinger sykehus fra 01.01.21 og vi har nå ledig fast overlegestilling med fagansvar for Barne- og ungdomsklinikkens aktivitet der. Det er ønskelig med god generell og akuttkompetanse innen pediatri. Oppstart snarest eller etter avtale.

Vi har en stor barne- og ungdomspopulasjon, vi har egne fagansvarlige overleger innen alle de barnemedisinske fagområdene.
Vi tilbyr et fagmiljø der klinikk og forskning skal kunne kombineres. 
Avdelingen har engasjerte medarbeidere og høy kompetanse. Vi arbeider tverrfaglig og fremtidsrettet med flere utviklingsområder og prosjekter inkludert klinisk forskning.

Avdeling leger organiserer legene i Barne- og ungdomsklinikken og består av 50 leger, hvorav 15 leger er under spesialisering/utdanning (LIS 3) og 33 overleger.
2 LIS 1 (turnusleger) er også tilknyttet avdelingen. Avdeling for leger dekker alle de barnemedisinske fagområdene.

Stillingen innebærer 50 % tjeneste ved avd. Kongsvinger, pr. nå to dager i uken. I tillegg vil den som ansettes gå visitt på inneliggende barn og ha poliklinikk ved avd. Nordbyhagen. Stillingen innebærer også vakttjeneste med dagvakter i helgene og kveldsvakter til kl. 21 i høysesong etter gjeldene turnus.

Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer primært barselvisitt og poliklinikk Kongsvinger sykehus tilsvarende 50 % av stillingen, samt visitt på inneliggende barn og poliklinikk ved avd. Nordbyhagen.
 • Deltagelse i dagvakt helg vaktsjikt etter gjeldende turnus.
 • Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid
 • Det kan være aktuelt å ha ansvaret for vurdering og prioritering av henvisninger

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i barnesykdommer
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, være fleksibel og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr arbeid ved en av Norges største barne- og ungdomsklinikker 
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Anett Mykleby
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67 96 45 16
E-post: Anett.Mykleby@ahus.no
Navn: Ole Zimmer
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67 96 45 24
E-post: Ole.Frederik.Zimmer@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling leger
Parkveien 35
2212 Kongsvinger