Kort om arbeidsgiver

Seksjon rusakuttmottak og avgiftning ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, har gleden av å lyse ut en fast overlegestilling.

Avdeling Rus- og avhengighetsbehandling (ARA) har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. ARA består av 6 seksjoner totalt og har et variert behandlingstilbud som dekker basistjenester med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og døgnbehandling. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er organisert i avdelingen som har et tett samarbeid med RusForsk og andre forsknings og utdanningsinstitusjoner ved og utenfor Universitetet i Oslo. ARA har et aktivt og bredt sammensatt brukerråd.

Stillingen er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF, Aker som tilbyr behandling for pasienter med rusrelaterte lidelser med høy grad av samsykelighet som utfordrer oss på somatisk kompetanse.  

I ARA tilbyr vi fullverdige legetjenester med spesialist i front. Behandlergruppen består av ni overleger, ni LIS, samt fem psykologer.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av rus- og avhengighetslidelser, psykiske lidelser samt ivaretakelse av somatisk helse
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten
 • Vaktordning inngår i stillingen 

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i rus- og avhengighetsmedisin eller annen relevant spesialitet
 • Søkere som nærmer seg avslutning av spesialiseringsforløp innen rus- og avhengighetsmedisin kan vurderes

Personlig egnethet vektlegges 

Personlige egenskaper

Vi søker leger med:

 • Særlig interesse for faget, som ønsker å hjelpe mennesker med sammensatt sykdomsbilde i vanskelige livssituasjoner
 • God arbeidskapasitet, er strukturert, samt behersker norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En spennende og viktig jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt tverrfaglig arbeidsfellesskap
 • Samarbeid og kompetanseutveksling innen rus- og avhengighetsmedisin og psykisk helsevern
 • Faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Peter Krajci
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 99501047
Navn: Bengt Erik Antell
Tittel: Seksjonsleder
E-post: erika@ous-hf.no
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet
Trondheimsveien 231
0587 Oslo