Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe tverrfaglig med fokus på riktig behandlingsnivå, god livskvalitet og lindring for geriatriske pasienter? Da håper vi du søker.

Som lege hos oss får du jobbe og samarbeide med tverrfaglig team som består av sykepleiere, helsefagarbeidere og fast tilknyttet ergo- og fysioterapeut.

Sykehjemslegen tilsettes ved enhet Helsetjenester, mens arbeidet utføres i enhet for Legetjenester.  

Enhet for helsetjenester omfatter fastlegeordningen, legevakta, fengselshelsetjenesten, migrasjonshelsetjenesten, pasientsentrert helsetjenesteteam, helsetjenesten på sosialmedisinsk senter, institusjons leger og helsestasjonsleger. 


Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig behandlingsansvar for den enkelte pasient jfr. Helsepersonelloven.
 • Bidra til kvalitets- og fagutvikling og kompetanseheving i sykehjemmet.
 • Bidra med opplærings og veiledning av nyansatte leger, medisinerstudenter og LIS1. 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, geriatri, indremedisin eller annen relevant spesialisering. For ikke spesialister er det krav om å starte spesialisering i allmennmedisin. 
 • Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Det er ønskelig med: 
 • Klinisk legeerfaring fra sykehjemsmedisin eller allmennmedisin. 
 • God kjennskap til Kommunehelsetjenesten. 
Personlige egenskaper
 • Engasjement for sykehjemsmedisin, samhandling og fagutvikling.
 • Kunne jobbe individuelt, tverrprofesjonelt og sette pasienten i fokus.
 • Det vil bli lagt vekt på gode kommunikasjonsevner, personlig egnethet og motivasjon for stillingen. 
Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø med hyggelige kolleger.
 • Arbeid på dagtid.
 • Deltakelse i månedlig legeforum.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • ALIS-avtale. 
 • Mulighet til å kombinere stillingen med annet kommunalt legearbeid eller legevakt dersom du oppfyller krav for legevaktsarbeid. 
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Kjenner du deg igjen i dette - da blir vi svært glad for å høre fra deg! 
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helga Marie Bjerke
Tittel: Avdelingsleder Legetjenester
Telefon: 90 76 57 15
E-post: helga.marie.bjerke@tromso.kommune.no
Navn: Kjellaug Enoksen
Tittel: Sykehjemsoverlege, legetjenester
Telefon: 45 23 20 38
Arbeidssted
Rådhusgata 2
9299 TROMSØ