Kort om arbeidsgiver
NAV Rådgivningstjeneste Trøndelag er en spesialenhet som gir faglig støtte til NAV-enheter og samarbeidspartnere i Trøndelag. Enheten har et godt tverrfaglig miljø bestående av leger, psykologer, arbeidsrådgivere, jobbspesialister mfl. Vi har 28 fast ansatte. Hovedkontoret ligger i Steinkjer, og enheten har i tillegg en stor lokasjon i Trondheim.
Enheten består av 4 team: Rådgivende legetjeneste, Arbeidsrådgivning, Senter for jobbmestring og IPS-tjenester/ Jobbresept1. Vi er en andrelinjetjeneste som også gir direkte veiledning til, og utredning av brukere med utfordringer knyttet til arbeidslivet.

Rådgivende legetjenesten har ledig inntil 1,5 stilling hvorav anslagsvis inntil 0,5 stilling er vikariat. Stillingene vil være lokalisert i Steinkjer og/eller Trondheim.
Tjenesten består av 12 faste stillinger inkludert koordinerende rådgivende overlege.
Viktige arbeidsoppgaver for tjenesten vil være medisinsk rådgivning av veiledere i NAV-kontor og samhandling med helsetjenesten for å oppnå økt forståelse for NAV sitt samfunnsoppdrag og bedre tjenester for NAV sine brukere.
Den rådgivende legetjenesten arbeider etter en strategi som skal bidra til at flest mulig kommer i arbeid eller aktivitet. Dette gir spennende utfordringer innen NAVs mål og visjon.

Arbeidsoppgaver
 • Muntlig og skriftlig rådgivning/ veiledning til veiledere i NAV-kontor i Trøndelag for å kvalitetssikre forståelsen av medisinske opplysninger
 • Samarbeidspartner overfor aktører internt og utenfor NAV
 • Kompetanseoverføring og opplæringsvirksomhet til NAV-veiledere
 • Være pådriver i dialogen med behandlere
 • Gjennomføre opplæring innen trygdemedisin og fagfeltet arbeid og helse internt og utenfor NAV Kvalitetsforbedrings- og utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant klinisk erfaring, gjerne fra allmennmedisin
 • Legespesialist eller lege i spesialisering (LIS) innen relevant spesialitet. Allmennmedisin er særlig aktuelt, men også andre spesialiteter inkludert arbeidsmedisin, nevrologi, revmatologi, psykiatri og samfunnsmedisin vil bli vurdert
 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller andre typer samfunnsmedisinske oppgaver
 • Erfaring med opplæring og undervisning
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, herunder beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Nysgjerrighet for faget trygdemedisin
 • Evne til relasjonsbygging internt i NAV og i samhandlingen med helse
 • Engasjert i NAV sitt samfunnsoppdrag
Vi tilbyr
 • Mulighet til å utgjøre en positiv forskjell for NAV sine brukere
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Aktive og engasjerte kollegaer, og spennende muligheter for samarbeid på tvers av teamene i Rådgivningstjenesten
 • Mulighet for deltagelse i utviklingsarbeid sammen med forskningsinstitusjoner og helsetjenestene
 • Vi holder til i moderne kontorlokaler på Lade i Trondheim og i O2-bygget på Steinkjer
 • Tilsetting i kode 0773 Lege, avlønning 850 000 - 900 000 kr (høyere avlønning vil kunne vurderes for særs kvalifiserte søkere) eller 0207 Overlege (for søkere med fullført spesialitet), avlønning 900 00 - 1 100 000 kr
 • Vilkår ihht særavtale for leger i Arbeids- og velferdsetaten, herunder vil det legges tilrette for ferdigstilling av spesialistutdanning
 • Tilrettelegging for klinisk arbeid i kombinasjon med stillingen i NAV
 • Tilsetting i ulike stillingsandeler
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Fleksibel arbeidstid og godt fag- og arbeidsmiljø
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
NAV Rådgivningstjeneste Trøndelag
Kontaktpersoner
Navn: Karen Walseth Hara
Tittel: Koordinerende rådgivende overlege
Telefon: 93016098
Navn: Hilde Merete Bygland
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 95915280
Arbeidssted
Strandvegen 14
7713 STEINKJER