Kort om arbeidsgiver

En av våre erfarne AMM spesialister flytter og vi får derfor en ledig stilling som overlege/spesialist i Akutt- og mottaksmedisin. 
Dersom det skulle oppstå ytterligere ledig stilling eller interne omrokeringer, vil samme søkermasse bli brukt.

Som ett av de første sykehus i Norge var Sykehuset Telemark med å etablerte en ordning for faste akuttleger i mottak. Vi skal nå også bygge nytt akuttsenter med en stor ny observasjonspost med inntil 15 senger, i tillegg nytt sengebygg og strålesenter.

Akuttlegene jobber i henhold til den nye spesialiteten i Akutt- og mottaksmedisin. Vi har per nå fire AMM-stillinger. Vi søker en ny lege som har lyst til å bidra til å videreutvikle de akuttmedisinske tjenestene. Nøkkelord er bredde, tverrfaglighet og pasientflyt.

20% av stillingen avsettes tid som medisinskfaglig rådgiver/overlege. Medisinskfaglig rådgiver/ overlege gir leder råd i medisinskfaglige spørsmål , organisering av internundervisning og sørger for at avdelingen har oppdaterte medisinskfaglig rutiner og prosedyrer m.m.

 Jobbsøkeren må være godkjent spesialist i relevant spesialitet (akutt- og mottaksmedisin, indremedisin, kirurgi, anestesiologi, allmennmedisin) eller ha erfaring fra akutt- og mottaksmedisin tilsvarende de nye spesialistreglene for dette faget. Dersom det ikke kommer kvalifiserte søkere til overlegestilling, kan det være aktuelt å tilsette i stilling som LIS3 i akutt- og mottaksmedisin.

Leger i akutt- og mottaksmedisin er administrativt og faglig underlagt medisinsk klinikk. Akuttlegene bidrar i triagering og initial vurdering av pasienter med problemstillinger fra andre fagområder enn indremedisin. Sykehuset Telemark er et allsidig sykehus som tilbyr spesialistutdanning i de fleste spesialiteter.

Legene jobber fortiden to delt vakt med dag fra 08 -1630  og vakt fra 15 - 23. De jobber også hver 4. helg med 12 timers dagvakter. 

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyrå eller andre annonsører. 

Arbeidsoppgaver

 • Initial klinisk vurdering, prioritering og behandling.
 • Pasientlogistikk og flyt internt i akuttmottaket og mot øvrige kliniske enheter.
 • Ansvar for pasienter med ikke-kirurgiske problemstillinger på observasjonspost/ AK24.
 • Klinisk støtte, supervisjon og veiledning av leger i utdanning.
 • Deltagelse i tverrfaglige team.
 • Rådgivning og veiledning av primærhelsetjenesten i akutte problemstillinger.
 • Fagutvikling og bidra til grunnlag for forskning.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege og gjennomgått Lis1.
 • Godkjent spesialitet fra Norge elle EØS innen relevant spesialitet, eventuelt minimum 3 års dokumentert tjeneste som Lis i relevant spesialitet.
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
 • Delta i vaktordning for akutt- og mottaksmedisin.
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Søkere som ikke er kvalifisert til overlegestilling, kan bli tilsatt som LIS3 i akutt- og mottaksmedisin. Det forutsettes at legen er ferdig med grunnleggende spesialistutdanning og har generell vaktkompetanse, som ved gjennomført felles læringsmål i del 2 for kirurgiske eller indremedisinske spesialiteter, eller sammenlignbar kompetanse.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kunne jobbe selvstendig.
 • Gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og andre ansatte.
 • God evne til å gi og motta tilbakemeldinger.
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Trives godt med å jobbe tverrfaglig i team.
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • En perfekt arbeidsplass for deg som trives i et hektisk miljø med bredt spekter av oppgaver i et høyt godt faglig, og ikke minst kollegialt miljø.
 • Personlig utvikling, mulighet for å være med på å skape noe nytt.
 • Gode pensjons-, og låne-, forsikringsvilkår, se KLP.no
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Henry Achterberg
Tittel: Spesialist i akutt og mottaksmedisin
Telefon: 98036072
Navn: Nina Ruud
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 35004449
Navn: Tonje Tvinnereim
Tittel: Klinikkoverlege med.klinikk
Telefon: 92408390
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien