• Listelengde: 1300
  • Journal system: winmed
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vil du jobbe med gode kolleger på Nøtterøy legesenter?
Du er velkommen til å jobbe hos oss som vikar på min liste sammen med en annen. Vi ser for oss 1-2 dager i uken etter avtale. Snarest tiltredelse.
Kontakt hjemmelsinnhaver Cathrine Abrahamsen på e-post drcatha@icloud.com eller tlf 45868340
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Cathrine Abrahamsen
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 45868340
E-post: drcatha@icloud.com
Arbeidssted
Nøtterøy legesenter
Danholmen 3
3128 NØTTERØY