Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 1 års vikariat fra 01.01.2022 for overlege i nyresykdommer med mulighet for forlengelse.

Ringerike sykehus ligger i Hønefoss, om lag fem mil fra Oslo. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er akuttsykehus for rundt 82 000 innbyggere.  Sykehusetets indremedisinske avdeling har representasjon av nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset akuttfunksjon i generell kirurgi, ortopedi og gynekologi, og fødeavdeling. Sykehuset har en moderne intensivavdeling, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Sykehuset har også en avdeling på Ål, Hallingdal sjukestugu (HSS.

Medisinsk avdeling har 3 nefrologstillinger. Nyremedisinsk seksjon ivaretar innlagte pasienter med nefrologiske problemstillinger. Poliklinisk virksomhet omfatter primær nefrologi, donor- og resipientutredninger, transplantasjonsoppfølgning samt hypertensjons- og diabetespoliklinikk. Sykehusets hemodialyseavdeling har 12 plasser og kjører behandling 6 dager i uka og i tillegg 2 kveldsskift. På Hallingdal Sjukestugu driftes nefrologisk poliklinikk og en satelittdialyseavdeling med 6 plasser. Alle nefrologene på Ringerike Sykehus bidrar til denne tjenesten.


Vi har bygget  opp et tilbud innen peritoneal dialyse for vår dialysepopulasjon, i forbindelse med en overordnet prosess i Vestre Viken HF for desentralisering av PD-funksjonen til alle sykehusene. Dialyseavdelingen har ansatt 2 PD-sykepleiere i 50% stilling hver, som drifter PD-poliklinikken og predialytisk poliklinikk. .

Dialyseavdelingen har akkurat flyttet inn i helt nye og moderne  lokaler i sykehuset. Vi har nå i ny dialyseavdeling 13 plasser. Avdelingen rommer HD, PD og predialytisk poliklinikk.

Nefrologene ved avdelingen deltar for tiden i 12 delt  generell indremedisinsk tertiærvakt.

 

Arbeidsoppgaver

Klinisk arbeid på poliklinikk ved Ringerike sykehus, HSS og ved sengepost
Veiledning av Lis
Delta i undervisning og faglig utvikling av avdeling
Delta aktivt i utvikling av avdelingen

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Spesialist i nyresykdommer
  • Erfaren lege i spesialisering med erfaring i nyresykdommer kan også søke
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

  • Ha gode samarbeidsevner
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø 
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
  • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
  • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Geir Nordbø
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 03525
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Ringerike sykehus
Arnold Dybjrdsvei 1
3511 Hønefoss
Søk på stillingen