Kort om arbeidsgiver
Nyopprettet fastlegehjemmel og ALIS-veileder ved Anders Sandvigs Legesenter.  Legesenteret er et kommunalt utdanningskontor, og
stillingsinnehaver vil sammen med senterets andre spesialist i allmennmedisin også ha ansvar for veiledning og supervisjon avt o 
ALIS – leger og to LIS1 leger.  

Arbeidsoppgaver
- Oppgaver og ansvar i tråd med fastlegeforskriften 
- Veiledning av ALIS og løpende supervisjon av utdanningskandidater. 
- Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt. 
- Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær. 

Kvalifikasjoner
- Spesialist i allmennmedisin  
- Norsk autorisasjon  
- Rett til trygderefusjon 
- Du behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig 
- Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling 
- God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege. 
- Krav om godkjent politiattest 

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss en engasjert kollega som vil bidra til å utvikle senteret og fastlegetjenesten videre. 
Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege  og veileder. 
Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig. 
God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen 
Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr
Godt faglig og kollegialt  fellesskap. 
Mulighet for faglig oppdatering og videreutvikling 
En fleksibel og familievennlig arbeidsdag. 
Redusert liste som følge av veiledningsansvar 
Kommunal fast ansettelse i 100% stilling          
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktperson
Navn: Camilla Møllerløkken Østensen
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: 45433522
Arbeidssted
Anders Sandvigs gate 17
2609 LILLEHAMMER