Kort om arbeidsgiver

BUPP  Fredrikstad har totalt 25 fagstillinger , 3 overlegestillinger, 2 LIS-stillinger, 12 psykologer og ulike kliniske profesjoner som pedagoger, sosionomer og familieterapeuter. I tillegg har seksjonen 4 merkantile stillinger samt en seksjonsleder.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning av barn og unge etter pakkeforløp, gjeldende retningslinjer og lovverk
 • Faglig utfordrende oppgaver som innebærer bredden av barne- og ungdomspsykiatrifeltet
 • Deltagelse i tverrfaglig team
 • Samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjeneste og kommunalt hjelpeapparat 
 • Rådgivning/veiledning til eksterne samarbeidspartnere
 • Veiledningsoppgaver overfor LIS
 • Aktiv deltagelse i seksjonens fagutvikling 

Kvalifikasjoner

 • Klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Norsk autorisasjon
 • Søker må beherske skandinavisk språk både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, pågangsmot og god evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig engasjement innenfor barne- og ungdomspsykiatrifeltet og med et ønske om å bidra til en god utvikling av seksjonen 

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende jobb
 • En kompetent og positiv kollegagruppe
 • Et hyggelig arbeidsklima preget av faglig engasjement
 • Faglig utvikling 
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP 

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Eivind Z Berg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91 59 49 72
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad
Nygaardsgata 13
1606 FREDRIKSTAD