Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette to 0-hjemler ved Bryggen legesenter fra 2022. Det er for tiden 38 private legekontor og 187 fastleger i Trondheim.

Bryggen legesenter er et 2-legesenter som holder til i Fjordgata. Til våren flytter legesenteret og utvider samtidig med to 0-hjemler. De ser i den forbindelse etter to leger med stor arbeidskapasitet og motivasjon til å starte et nytt legesenter. Det er ønskelig at søkerne tenker langsiktig, bidrar til legesenterets kvalitetsarbeid og kompetanseutvikling og bidrar til et godt samarbeidsklima. Legesenteret har en brennende iver for fastlegerollen, og planlegger å etablere et moderne og fremtidsrettet legesenter. Personlig egnethet og samarbeidsevner vil derfor bli tillagt stor vekt.

Hjemmelshaver må selv sette listetak i samsvar med senterets internavtale og i samråd med de øvrige legene. Det forutsettes fulltids praksis.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen 1. mai 2022. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med legene ved Bryggen legesenter, Carl Pintzka, tlf. 984 46 627 og Rigmor Myran, tlf. 412 53 983. 

Du kan lese mer om fastlegeordningen på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.


Arbeidsoppgaver
 • Bidra til planlegging og gjennomføring av oppstart i nye lokaler
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste. Oppstart som 0-hjemmel
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke (det er mulighet for økte oppgaver i startfasen om ønskelig)
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Arbeidssted
Fjordgata 82
7010 TRONDHEIM