Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye psykiater/overlege?

Vi tilbyr fast stilling innen fagfeltet rus- og psykiatri for engasjert og faglig dyktig psykiater.  Du bør ha positiv innstilling og være motivert for å yte ditt beste for å hjelpe avhengige tilbake til et liv hvor de selv har kontroll. Brenner du for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling? Da er du den rette for oss!

Unicare 12Trinn tilbyr behandling for ulike former av rusavhengighet. Vår beliggenhet er unik i vakker natur på Fanafjellet i Bergen. Våre pasienter tilbys individuelt tilrettelagte rehabiliteringsprogrammer, individ- og gruppebasert. Målet er varig rehabiliteringseffekt og rehabilitering tilbake til hjem og arbeid, der det er aktuelt. Vi benytter det velprøvde 12-trinnsprogrammet for å hjelpe mennesker tilbake til et liv fritt fra avhengighet.

Unicare leverer spesialiserte rehabiliteringstjenester og vi har i hovedsak avtaler med Helse Sør-Øst RHF, Helse-Midt RHF og HELFO. Vi har godkjente utdanningsinstitusjoner for lege i spesialisering. Våre pasienter skal få et best mulig og tilpasset rehabiliteringstilbud. Et av våre viktigste kvalitetsmål er å kunne vise til målbare og faglig gode resultater, og vi bidrar i kontinuerlig forskning og utviklingsarbeid. 

Vi har et godt etablert legenettverk. Hovedmål i arbeidet er å gjenvinne eller opprettholde funksjons- og mestringsevnen til pasienten. Våre legespesialister innehar medisinskfaglig ansvar ved enhetene, og er viktige rådgivere for virksomheten i spørsmål om utvikling og strategisk retning for våre tjenester.

Les mer om Unicare 12Trinn på vår hjemmeside:
https://unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-enheter/unicare-12Trinn/ 


Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk ansvarlig ved klinikken.
 • Vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer.
 • Bidra til å styrke ressurser og muligheter for pasienter med sammensatte helseutfordringer.
 • Journal- og epikrisearbeid.
 • Undervisning, opplæring og veiledning.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri.
 • Relevant erfaring og interesse for tverrfaglig rehabilitering.
 • God generell IKT kompetanse.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskap.
Personlige egenskaper
 • God beslutningsevne og evne til å arbeide selvstendig.
 • Interesse og engasjement for deling av kompetanse, samhandling og samarbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig.
 • Interesse for forskning og fagutvikling.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Faglig utvikling og mulighet for arbeid med forskning.
 • En arbeidsplass plassert i vakre omgivelser.
 • Gode personalrabatter og pensjonsordning.
 
 Stillingen rapporterer til daglig leder. Vi foretar utvelgelse til intervju løpende.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare 12Trinn
Kontaktpersoner
Navn: Ellen Foss Lolland
Tittel: Driftsdirektør
Telefon: +47 982 95 611
Navn: Eun Maria Rabben Bertelsen
Tittel: Daglig leder
Telefon: +47 481 39 356
E-post: eun.maria.bertelsen@unicare.no
Arbeidssted
Fanafjellsvegen 101
5243 FANA