Kort om arbeidsgiver

Avdeling for habilitering yter spesialisthelsetjenester til barn, ungdom og voksne med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser.  Avdelingen består av to seksjoner: Seksjon habilitering for barn og unge (HABU) og Seksjon habilitering for voksne (HAVO).  Avdelingen har et tverrfaglig sammensatt personell.  Vi tilbyr  utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging.

Det utlyses ny 100% fast stilling som overlege ved HABU fra 01.03.22.  Seksjonen utreder og behandler pasienter i aktuelle målgrupper fra 0-18 år, herunder pasienter med cerebral parese, muskelsykdommer, erverva hjerneskade, syndromer og forsinka utvikling/utviklingshemming.   

Ved HABU er det pr. i dag ansatt 1 overlege. 

Det ønskes ikke kontakt med andre annonsører eller rekrutteringsbyråer.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og diagnostisering
 • Medisinsk behandling og oppfølging
 • Vurdering av henvisninger og deltakelse på inntaksmøter
 • Deltakelse i tverrfaglige team i seksjonen
 • Veiledning til foreldre og kommunal helsetjeneste
 • Noe ambulant virksomhet 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i pediatri
 • Interesse for nevrologi, genetikk og habilitering
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • God skriftlig fremstilling 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

Vi tilbyr

 • Positivt tverrfaglig arbeidsmiljø i trivelige lokaler
 • Spennende arbeidsoppgaver 
 • Samarbeid med overleger/psykiatere i HAVO og leger i Avdeling for barnemedisin
 • Opplæring i spasmedempende behandling
 • Deltakelse i fagnettverk for leger i barnehabilitering i Helse Sør-Øst
 • Gode muligheter for kurs og fagutvikling 
 • Arbeid på dagtid 
 • Lønn etter avtale

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Trude Høvik Yacoubian
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97654095
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon habilitering for barn og unge, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien