Kort om arbeidsgiver
BUP Vest er en av fire avdelinger under klinikk psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet Sykehus. Avdelingen er organisert i to aldersinndelte enheter; barn (0-12 år) og ungdom (13-18 år). BUP Vest skal etter vedtak i Helse Sør-Øst overta ansvar for barn og unge i bydel Vestre Aker. De neste årene vil avdelingen derfor vokse med flere ansatte og behandlingstilbud.

Den ledige stillingen som overlege er knyttet til ungdomsenheten.  

BUP Vest yter generell poliklinisk spesialisthelsetjeneste for barn og unge i bydelene Ullern og Frogner. Vi har tydelige faglige satsinger, erfarne medarbeidere og god spesialistdekning. Avdelingen har i flere år hatt som satsingsområde en utvikling av samarbeidsmodeller som legger til grunn en gjensidig kompetanseutvikling mellom ansatte ved spesialisthelsetjenesten og ansatte i førstelinjetjenesten. Vi er opptatt av å legge til rette for trivsel i en travel hverdag med blant annet ulike sosiale samlinger, løpegrupper og fokus på felleskap. 

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, vurdering og behandling i tråd med retningslinjer og føringer i pakkeforløp
 • Veiledning og spesialistoppgaver i enheten
 • Bidra til fagutvikling
 • Bidra til videreutvikling av avdelingens faglige profil
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i barne – og ungdomspsykiatri
 • Erfaring fra arbeid med ungdom i BUP
 • Erfaring med tverrfaglig og/eller tverrsektorielt samarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi ønsker oss en person som 
 • er motivert for klinisk arbeid i et travelt team
 • har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • kan ta en faglig og klinisk lederrolle i pasientarbeidet
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • tåler høyt arbeidspress i perioder
 • har omstillingsevne i en spesialisthelsetjeneste under stadige endringer
 • anerkjenner og er åpen for ulike behandlingstilnærminger og teoretiske orienteringer
 • holder hodet kaldt i kriser og hjertet varmt til enhver tid
Vi tilbyr
 • En spennende jobb i et positivt og godt etablert fagmiljø
 • Stabil og kompetent legegruppe
 • Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Undervisning
 • Mulighet til å være med i utviklingen av BUP Vest 
 • Lønn som overlege pr år i 100 % stilling f.o.m. kr. 944 000 t.o.m. kr. 989 000
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Espen Eugen Gustavsen
Tittel: Enhetsleder ungdomsenheten
Telefon: 952 53 065
Navn: Trude Charlotte Fixdal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 906 58 997
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO