Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Cicignon legekontor er en veldrevet solopraksis som holder til sentralt i Fredrikstad sentrum. Hjemmelen er tenkt flyttet inn i et nytt 5-legesenter i Fredrikstad sentrum.
 
Kontoret bruker InfoDoc Sky og er koblet opp mot Helsenett.
 
Om fastlegehjemmelen
Fastlegen ved senteret har sagt opp sin fastlegehjemmel og kommunen har valgt å dele opp hjemmelen og søker nå to fastleger hvor hver av legene får overført 650 pasienter. Tiltredelse etter avtale.
Listelengde settes til 900 pasienter. Deltagelse i kommunal legevakt.
 
Kvalifikasjonskrav
* Krav om norsk autorisasjon.
* Spesialist i allmennmedisin
* Søker som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering
* Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
* Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt
 
Personlige egenskaper
* Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen
* Søkere må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 
Vi kan tilby
Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.
 
Kommunen søker Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS som har avtale med kommunen.   Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. kompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.

Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktperson
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fastlegekontor
Jens Wilhelmsensgt 1
1671 KRÅKERØY
Søk på stillingen