Kort om arbeidsgiver
Seksjon Sandefjord Medisinske Senter er en av 5 seksjoner i kommunalområdet Helse, sosial og omsorg. Sandefjord Medisinske Senter har samlet somatiske korttids-plasser (intermediær-, rehabiliterings- og lindrende avdeling, samt ØHD-plasser), Legevakt, Lærings- og mestringssenter, Frisklivssentral, Fysio- og ergoterapi til hjemmeboende og kortidslager for hjelpemidler. Lederfunksjonen for kliniske legetjenester er også lokalisert til senteret for å sikre et godt faglig fellesskap.
 
Sandefjord kommune har vedtatt en Plan for legetjenesten 2021-24, samt tiltak for fastlegeordningen. Et av tiltakene er etablering av et kommunalt fastlegekontor.
Kontoret vil ha 3 fast ansatte leger, samt 1 LIS-1 lege. I tillegg vil det etableres 3 stk. 0-hjemler med 8/2-avtale, hvor legene kan opparbeide en pasientliste, og hvor kommunen dekker driftsutgiftene.
 
Vi søker derfor etter en spesialist i allmennmedisin som skal ha det medisinsk faglige ansvaret ved fastlegekontoret, samt veiledning av leger i spesialisering.
 
Kontoret skal etableres ved Lunden senter i Sandefjord med oppstart primo 2022.Det vil være helsesekretærer og sykepleiere knyttet til kontoret, og det tas sikte på å etablere et godt tverrfaglig og utviklende fagmiljø.
 
2 av legene ved kontoret vil være i et ALIS løp mot spesialisering i allmennmedisin. Disse skal rekrutteres blant de kommunalt ansatte legene i sykehjem, legevakt og helsestasjon. Alle stillingene vil være underlagt overlege for kliniske legetjenester, som igjen er organisert i seksjon Sandefjord medisinske senter.
 
Stillingen vil lønnes etter kommunens regulativ, og vil i tillegg få 10% av HELFO-refusjonene. Listelengden vil være ca 900 pasienter.
 
 
Ansvarsområder:
 • Drift og organisering av fastlegekontoret i samarbeid med øvrige ansatte
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Medisinskfaglig ansvar for legekontoret
 
Arbeidsoppgaver:
 • Drift av pasientliste på inntil 900 pasienter
 • Kvalitets- og utviklingsarbeid ved legekontoret
 • Bidra til undervisning av annet helsefaglig personell.
 
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege og spesialist i allmennmedisin.
 • Erfaring fra legevakt og fastlegevirksomhet.
 • Kjennskap til kommunal virksomhet.
 • Erfaring/utdanning som veileder
 
 • Selvstendig og faglig beslutningsdyktig
 • Ryddig arbeidsform
 • Stor evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner innen egen enhet og i organisasjonen generelt 
 • Svært gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig 
 
Personlig egnethet vektlegges.
 
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver og faglig engasjerte kollegaer
 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for vedlikehold av spesialitet.
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsbetingelser
 
Lønn
 
Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8527
 
Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunes pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.
 
Andre opplysninger
 
Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.
.
Ved spørsmål om stillingene kontakt overlege kliniske legetjenester Alfrida Doksrød, tlf. 91847127 eller seksjonsleder Eli Hansen tlf. 976 48 411
 
Vi venter på din søknad
Søknadsfrist 28.11.21
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Alfrida Doksrød
Tittel: Overlege kliniske tjenester
Telefon: 918 47 127
Navn: Eli Hansen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 976 48 411
Arbeidssted
Lunden kommunale fastlegekontor
Nedre Movei 16
3215 SANDEFJORD