• Listelengde: 1400
  • Journal system: Webmed
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Holbergs plass legesenter, bydel Frogner, søker 100% fastlegevikar i 6 mnd. med mulighet for forlengelse.
Oppstart snarlig.
Hjemmelen er på 1400 pasienter.
Holbergs plass legesenter er et hyggelig tre-legesenter beliggende svært sentralt i Oslo. Vi bruker Webmed og har intern lab. Muligheter til ekstra legevakter medfølger. Gode inntjeningsmuligheter

Det er ønskelig med:

Medisinsk embetseksamen.
Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregistret.
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, og god språkforståelse. Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og fastlegepraksis.

Kontakt:Elisabeth Kjølholdt. Mob.:90660946.
Mail: elisabeth.kjolholdt@gmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Kjølholdt
Telefon: 90660946
E-post: elisabeth.kjolholdt@gmail.com
Arbeidssted
Holbergs plass legesenter
Sven Brunsgate 3
0160 OSLO