Vikariat i øyelegepraskis(gruppepraksis) i Oslo søkes umiddelbart. Refusjonsrett

Søker må være spesialist i oftalmologi

Kontakt dr Sidsel Gedde-Dahl for mer info. Telefon: 41210200
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Sidsel Gedde-Dahl
Telefon: 41210200
E-post: sidselgd@gmail.com
Arbeidssted
COLOSSEUM ØYELEGESENTER AS
Sørkedalsvn. 10 A