Kort om arbeidsgiver

Radiologisk avdeling i Arendal har ledig 1 x 100% fast stilling for overlege, - spesialist i radiologi.

Avdelingen har et godt fagmiljø med varierende og spennende oppgaver. De siste årene har vi hatt et økt volum av CT- og MR-undersøkelser. I den forbindelse har vi styrket subspesialisering for overlegene og tilstreber en tilrettelegging av dette i arbeidsfordelingen. 

Avdelingen har for tiden 12 overleger og 7 leger i spesialisering (LIS3). Overlegene går i en 9-delt vaktplan som generell bakvakt, og LIS3 går for tiden 7- delt vakt 1:1. Stillingen inngår i den 9-delte vaktordningen. 

Vi er en avdeling i stor utvikling og jobber kontinuerlig med utskifting av utstyrsparken vår. For relativ kort tid siden skiftet vi ut den eldste CT-maskinen med en ny CT Siemens Force. Vi har i den senere tid oppgradert vårt skjelettutstyr og vårt siste ultralydapparat kom i 2018. Avdelingen har to MR-maskiner, to CT-maskiner, to ultralyd laboratorium, tre skjelett-laber, et gjennomlysningslaboratorium og et intervensjonslaboratorium. Avdelingen er en del av BDS Agder og har eget mammografiutstyr. 

Avdelingen er heldigitalisert og benytter pr. dags dato DIPS RIS med talegjenkjenning fra MaxManus og Sectra PACS. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Kvalifikasjoner

  • Det vil være behov for subspesialisert kompetanse innen flere fagfelt, bl.a. urologi, generell onkologi og intervensjon.  
  • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

  • Vi søker en positiv, motivert og engasjert kollega.
  • Stort faglig engasjement.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

  • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • Et godt fagmiljø med motiverte kolleger
  • Et godt tverrfaglig samarbeid med de kliniske avdelingene
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Inger Wenche Nilsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 908 70 696
Navn: Kristine H. Dahlslett
Tittel: Enhetsleder/overlege
Telefon: 975 60 691
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologisk avdeling SSA, Sørlandet sykehus HF
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Søk på stillingen