Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Christianslund legekontor er et legesenter med 4 fastleger som holder til sentralt på Christianslund like ved Trosvik barneskole og Fredrik II vgs. Det er godt med parkering ved legesenteret.
Legesenteret er veldrevet og godt organisert med velutstyrte lokaler. Det er ansatt legesekretær/sykepleier. Kontorene er tilrettelagt for rullestol.
Senteret bruker CGM og E-portal/besøkslegen.no for kommunikasjon med pasientene.
 
Om fastlegehjemmelen
1 fastlege ved senteret slutter i sin fastlegehjemmel da hun ønsker å gå av pga oppnådd aldersgrense.
Det kan også være aktuelt med deleliste eller vikariat i hjemmelen.
Oppstartsdato avtales med hjemmelsinnehaver.
Listelengde er på 1200 pasienter.
Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.
 
Kvalifikasjonskrav
* Krav om norsk autorisasjon.
* Spesialist i allmennmedisin
* Søker som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering
* Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
* Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt
 
Personlige egenskaper
* Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
* Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
* Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 
Vi kan tilby
Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.
Kommunen tildeler tilskudd på inntil 300 000 kr pr år etter godkjenning fra Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden. Dette innebærer kompensasjon til bl a kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.
 
Andre opplysninger
Kjøper inngår leiekontrakt med legesenteret, på lik linje med de andre legene. Legesenteret organiserer all drift, såsom leie og vedlikehold av lokaler, all personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Jossi Andresen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 962 92 02
E-post: ingunnjossi@yahoo.com
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Christianslund legekontor
Christianslund allè 4
1613 FREDRIKSTAD
Søk på stillingen