Klinikk for anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Intensivavdelingen, Avdeling for Thoraxanestesi og -intensivmedisin, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL) , Medisinsk SimulatorSenter, Fou- avdelingen.

ASSL består av en poliklinikk, et smerteteam for inneliggende pasienter samt Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser.
Den aktuelle stillingen er knyttet til poliklinikken, som har et tilbud til pasienter med langvarig smerte og langvarig utmattelse, inklusive CFS/ME.

Hovedarbeidsoppgavene vil være tverrfaglig utredning og behandling av pasienter i samarbeid med psykologer, fysioterapeuter og sykepleiere.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i tverrfaglig utredning og behandling ved avdelingens poliklinikk
 • Vurdering av henvisninger
 • Delta i samhandlingsmøter med rus- og avhengighetsmedisin
 • Delta i avdelingens undervisningsvirksomhet og faglige utvikling
 • Andre oppgaver kan bli tillagt

Kvalifikasjoner

 • Lege, spesialist i relevant spesialitet
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Akademisk erfaring med forskning og undervisning er ønskelig
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper på tvers av faggrupper
 • Kan arbeide selvstendig
 •  Erfaring og interesse for fagfeltet

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med store og varierte faglige utfordringer
 • Høy faglig kompetanse blant ansatte, godt teamarbeid og god lagånd
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter gjeldene avtale/overenkomst

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Petter Borchgrevink
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 911 98 840
E-post: petter.borchgrevink@stolav.no
Navn: Ann-Elise Havnen Solvang
Telefon: +47 900 10 542
E-post: Ann-Elise.Havnen.Solvang@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Olav Kyrres gt 10
7030 Trondheim