Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Ørebekk legesenter er et senter med 3 fastleger som holder til i lokaler på Gressvik i Fredrikstad. Senteret har også fått en 0-hjemmel slik at vi fra ca 1.1 vil være 4 leger på senteret.
Det er ansatt 3 dyktige legesekretærer med lang erfaring. Kontorene er tilrettelagt for rullestol.
Legekontoret bruker Infodoc i SKY journalsystem og er integrert med Helse-Norge.
 
Om fastlegehjemmelen
En av legene ved senteret har sagt opp sin hjemmel, listelengde er 1100 pasienter.
Tiltredelse 1.5.22.
Deltagelse i kommunal legevakt.
 
Kvalifikasjonskrav
* Krav om norsk autorisasjon.
* Spesialist i allmennmedisin
* Søker som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering
* Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
* Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.
 
Personlige egenskaper
* Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
* Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
* Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 
Vi kan tilby
Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin og tilbyr smågruppe for nye fastleger.
Kommunen tildeler tilskudd på inntil 300 000 kr pr år etter godkjenning fra Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden. Dette innebærer kompensasjon til bl a kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.
 
Andre opplysninger
Hjemmelsinnehaver inngår innkjøpskontrakt i legesenterets etter avtale. Legekontoret organiserer all drift, deriblant leie og vedlikehold av lokaler, alt personell, alt utstyr og all logistikk knyttet til drift av praksis. Hver lege står faglig ansvarlig for sin yrkesutøvelse og for sin økonomi.
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av
avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Terland
Tittel: Fastlege Ørebekk legesenter
Telefon: 957 70 718
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenester
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ørebekk legesenter
Storveien 7
1624 GRESSVIK
Søk på stillingen