Kort om arbeidsgiver

Er du en inspirerende og motiverende leder? Har du fokus på kvalitet og liker utfordringer? Da må du lese videre!

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og
Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere.
Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28
overleger og 13 leger i spesialisering, samt 38 psykologspesialister og 50
psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster
i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt
på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester. Vi har en tydelig- og fagorientert grunntenkning som har fokus på resultatskapning for våre pasienter og ansatte. Du vil få muligheten til å delta i videreutvikling av dagens tjeneste i tett samarbeid med våre samarbeidspartnere. Vi ønsker å legge til rette for at pasientene har en aktiv medvirkning i sin behandling, gjerne i samarbeid med sine pårørende, og best mulig utnytter sine ressurser og muligheter for mestring.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk C er lokalisert på Nøtterøy og har som oppgave å utrede og behandle affektive lidelser i den voksne befolkningen i Vestfold i henhold til nasjonale retningslinjer og pakkeforløp. Inntaksvurderinger foregår ved poliklinisk inntaksmøte for DPS og vurderinger gjøres i samsvar med den nasjonale prioriteringsveilederen. Vi har en solid og dyktig faggruppe som består av overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering og spesialsykepleiere innen psykisk helse. 

Arbeidsoppgaver

 • Det helhetlige ansvar for seksjonens pasientbehandling, arbeidsmiljø, resultatoppnåelse, og videreutvikling
 • Deltakelse i DPSets polikliniske inntaksarbeid 
 • Deltakelse i videreutviklingen av tjenesten i tett samarbeid med kommunale samarbeidspartnere 
 • Deltakelse i videreutviklingen i retning av økt myndiggjøring av tjenestemottakerne 
 • Seksjonsleder vil inngå i DPSets ledergruppe og ha avdelingssjef som sin nærmeste overordnede 

Kvalifikasjoner

 • Gjerne spesialist i psykiatri/psykologi
 • Søkere med 3-årig høgskoleutdanning med relevant tilleggsutdanning og erfaring innen ledelse er også velkomne til å søke.  
 • Ledererfaring er ønskelig. 
 • Vi vektlegger sterkt at kommende leder vil ivareta det faglige så vel som det driftsmessige lederskapet.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Du har evnen til å inspirere, samarbeide og kommunisere på tvers av profesjoner og nivåer
 • Du har god rolleforståelse og lojalitet til styringskrav.
 • Du har evne til å bidra og  skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Du har god gjennomføringskraft og er en pådriver for god faglig utvikling i seksjonen
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.  

Vi tilbyr

 • Engasjerte og dyktige medarbeidere og lederkollegaer med bred faglig kompetanse. 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lederutvikling
 • Deltakelse i den både krevende og spennende videreutvikling av poliklinikken og DPSet

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Konstituert avdelingssjef
Telefon: 41306568
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Sykehuset i Vestfold HF
Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy