Kort om arbeidsgiver
Narvik kommune har ledig 1 fastlegehjemmel i kommunal ansettelse ved Torvet legesenter.

Torvet legesenter er et veletablert legesenter i sentrum av Narvik by. Det er 4 legestillinger + LIS 1 og 3,3 stillinger hjelpepersonell ansatt ved legesenteret. Tre av legene er spesialist i allmennmedisin. Legesenteret er universelt utformet i store innbydende lokaler, og er innredet med alt utstyr som forventes for en moderne allmennpraksis. Bygget er også lett tilgjengelig for både ambulanse og bevegelseshemmede.

I Narvik kommune er vi midt i en prosess med å tenke annerledes rundt helsetjenester. Vi satser tungt på velferdsteknologi, vi rekrutterer et stort antall helsepersonell, det bygges nytt sykehus og nytt helsehus.

Vi gjør oppmerksom på at Narvik kommune er i gang med en prosess med utredning av driftsform for fastlegeordningen i Narvik. Ny fastlegeplan er planlagt ferdigstilt desember 2021. Ta kontakt med Susanne Rogander, konstituert enhetsleder for enhet Legetjenester eller Andreas Holund, spesialist i allmennmedisin på Torvet legesenter, for mer utfyllende informasjon og en uforpliktende prat.

Narvik kommune stiller med et etablert velkomstapparat både for tilflyttere til kommunen, men også for fastleger som ønsker å starte i en fastlegehjemmel. Vi har erfarne veiledere som hjelper til med å gjøre oppstarten så smidig som mulig, og vi legger selvfølgelig til rette for spesialisering innen allmennmedisin, hvis ønskelig. 

Nye innbyggere i Narvik får også gratis barnehageplass/SFO.
Les mer her.

Les mer på vår tilflytterportal Narvikregionen

Narvik kommune satser sterkt på helse, og rekrutterer akkurat nå et stort antall eiere og helsepersonell - les mer her.

Arbeidsoppgaver
 • Åpen, uselektert allmennpraksis
 • Listetak hjemmel for spesialist 1000 pasienter
 • Listetak for Alis 750 pasienter
 • Legevaktsordning i felles akuttmottak med UNN Narvik, med 2-3 vakter pr. måned
Kvalifikasjoner
 • Skandinavisk autorisasjon som lege
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God kompetanse på relevante IT-baserte arbeidsverktøy
 • Avviklet turnustjeneste
Personlige egenskaper
 • Vi trenger en fleksibel person med utpreget evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Personlig egnethet og evne til å skape gode relasjoner til pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Være interessert i frilufts- eller kulturaktiviteter
Vi tilbyr
 • Torvet legesenter er tilkoblet Norsk helsenett, og bruker CGM Winmed 3 journalsystem
 • E-portal med resept- og timebestilling over nett
 • Narvik kommune kompenserer inntil 2 uker pr. år for fravær ved kurs, som ledd i spesialisering i allmennmedisin
 • Narvik kommune dekker også kurskostnader som legeforeningen ikke dekker
 • Narvik kommune har flere erfarne veiledere
 • Godt og stort fagmiljø blant Narviks fastleger
 • ALIS-avtale med utdanningstilskudd, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan
Som ny i Narvik kommune tilbyr vi gratis barnehageplass og gratis SFO i 6 måneder, årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår.

Annet
Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på seks måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Narvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Susanne Rogander
Tittel: Konst. Enhetsleder legetjenester
Telefon: 906 59 226
E-post: susanne.rogander@narvik.kommune.no
Navn: Andreas Holund
Tittel: Spesialist allmennlege
Telefon: 957 32 557
E-post: andreas.holund@torvet.nhn.no
Arbeidssted
Torvet legesenter
8514 NARVIK