Kort om arbeidsgiver
Sør-Varanger kommune har 3 ledige fastlegehjemler lokalisert til Kirkenes Legesenter.

Hjemlene lyses ut som fastlønnet stilling med tillegg av insentivlønn. Mulighet for gunstige betingelser i overgang til næringshjemmel etter 2 år. Ved ønske også mulig å starte direkte i en næringshjemmel.

Vilkår
Lønn:
  • For lege i spesialisering: 900.000 kr i fastlønn + 30% av refusjon og egenandel
  • For spesialist i allmennmedisin: 1.100.000 kr i fastlønn + 30% av refusjon og egenandel.
Annet:
  • 4 mnd permisjon med lønn hvert 3. år.
  • Lønnsdekning til 2 uker kurs hvert år.
  • Listestørrelse må forhandles, men utgangspunktet er ca. 600-800 pasienter.
  • Flyttegodtgjørelse etter avtale.
 
Om stillingene
Stillingen er lokalisert til gruppepraksis ved Kirkenes legesenter der kommunens øvrige 9 fastleger, i tillegg til 2 turnusleger (LIS1), er samlet.

Det garanteres god veiledning, med tildeling av lokal veileder. Deltagelse i obligatorisk veiledningsgruppe er garantert.

Vi kan tilby et godt og inspirerende fagmiljø med stor stabilitet.

Sør-Varanger kommune har vedtatt en 50% økning av basistilskudd, noe som innebærer en tilnærmet 0-avtale ved ønske om å jobbe som næringsdrivende lege.

Sør-Varanger kommune garanterer kommunal gjenkjøpsgaranti ved salg av hjemmel.

Stillingen/hjemmelen kan tillegges offentlige allmennmedisinske oppgaver i inntil 20% stilling i h.h.t. den sentrale kommuneavtalen. Behovet for slike oppgaver avgjør dette. Det forutsettes deltagelse i kommunal legevaktordning – ca. 10-delt vakt. Legevaktkontor på kveldstid er lokalisert på Kirkenes sykehus.

Det er viktig at søker snakker og forstår norsk godt. Det er viktig at søker også behersker skriftlig norsk godt.
 
Om Kirkenes Legesenter
Kirkenes legesenter er en veldrevet og godt organisert gruppepraksis i gode og moderne kommunale lokaler sentralt i Kirkenes. Legesenteret er velutstyrt og driver med flere diagnostiske prosedyrer. Lokalene er fra 2001, men nyoppusset i 2018. Vi kan tilby et spennende og hyggelig fagmiljø med stor stabilitet innenfor allmennlegetjenesten.

Inngåelse av avtale om hjemmel samt eventuell ansettelse i kommunal stillingsprosent skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement, tariffavtaler samt sentrale og kommunale avtaler om drift av fastlegeordningen.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kontaktpersonene i annonsen
 
Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronsik. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sør-Varanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Espen K. Rafaelsen
Telefon: 48 07 01 90
Navn: Jostein Tørstad
Tittel: Styreleder Kirkenes legesenter
Telefon: 78 97 76 35
Navn: Mona S. Søndenå
Telefon: 78 97 76 35
Arbeidssted
Storgata 2
9900 KIRKENES
Søk på stillingen