Kort om arbeidsgiver
Kirurgisk klinikk seksjon for urologi har ledig fast stilling for snarlig tiltredelse. 
Kirurgisk klinikk består av kirurgisk, ortopedisk og anestesi avdeling. Kirurgisk klinikk har en sengepost med 37 senger som er fordelt på  fire tun hvor to tun er knyttet til fagområdet ortopedi og to tun er knyttet til fagområdet kirurgi. Kirurgisk klinikk tilbyr utredning og behandling innen ortopedi, generell kirurgi, plastikkirurgi, gastroenterologisk kirurgi og urologi. Klinikken har høy operativ aktivitet.
Operasjonsavdelingen har 8 operasjonsstuer.  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk drift av seksjonen herunder visitt, poliklinikk, pasientlogistikk og operativ aktivitet
 • Den som tilsettes deltar i  3 delt vaktordning med bakvakt på kveld/natt - ikke helg
 • Det må  påregnes opplæring og veiledning av leger i spesialisering, samt annet helsepersonell ved behov

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i urologi, alternativt kirurg som ventes å få spesialistgodkjenning i urologi i løpet av det nærmeste året
 • Det forventes gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig 
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og er en god støttespiller i teamet
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Mangfoldserklæring

Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Per Odland
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 46836572
E-post: per.odland@haraldsplass.no
Navn: Per Jesper Blomquist
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 46903643
E-post: per.jesper.fredrik.blomquist@haraldsplass.no
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdalen 8 c
5009 Bergen