Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter lege med stort engasjement for barn og unges psykiske helse. Er du lege i spesialisering og trives med travle dager i et aktivt fagmiljø håper vi du søker stilling hos oss. 

I Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har vi fokus på helsefremmende og sammenhengende helsetjenester bygget rundt pasientene. Vi tilbyr utredning og behandling som skal gi barn og unge best mulig forutsetninger for utvikling og vekst. Vi snakker om psykiske lidelser og utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå. Kjernen i det enkelte barns tilbud er deres behov og mål. For de ansatte skal det være en arbeidsplass med arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. BUPA er en avdeling hvor det kontinuerlig arbeides med forbedring av tjenestene. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) har ledig to faste stillinger og 6-12 mnd. vikariat for lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. 

 • Fase 1: Spesialistutdanningen ved UNN HF. Utdanningsløpet innebærer også spesialiseringsperioder innen voksenpsykiatri og barnesykdommer. Se Utdanningsplaner ved UNN. All nødvendig tjeneste til spesialiteten kan tilbys i Tromsø.
 • Fase 2: Etter endt utdanning vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist med tjenestested UNN Tromsø.

Den som får tilbud om stilling må legge fram godkjent politiattest (vandel) jfr. Lov om helsepersonell §20a. 

Tiltredelse snarest. Tjenestested UNN Tromsø, med mulighet for arbeidssted Storslett for én stilling, dersom ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling til barn og ungdom med ulike type lidelser både i poliklinikk og i sengepost
 • Gi informasjon og oppfølging til foreldre, skole og øvrige samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid, samt deltagelse i forskningsarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i vaktordning, p.t. 9-delt hjemmevakt

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet og intervju vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Lønn etter inngått avtale med legeforeningen, lokalt rekrutteringstillegg kommer i tillegg.  
 • En flott arbeidsplass med gode kollegaer, godt arbeidsmiljø, fine omgivelser, spennende problemstillinger, stor faglig kompetanse og godt driv
 • Faglig og personlig utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Børge Mathiassen
Tittel: Avd.leder
Telefon: 99 62 94 38
E-post: borge.mathiassen@unn.no
Navn: Stein Inge Fandrem
Tittel: Avd.overlege
Telefon: 77 75 57 01
E-post: Stein.Inge.Fandrem@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansensveg 92
9019 Tromsø