Ved Folkehelseinstituttet, Område for psykisk og fysisk helse, er det ledig en midlertid stilling i 3 år som PhD stipendiat knyttet til det NFR-finansierte prosjektet  "Obstetric care in Norway" (OCiNOR). Prosjektet er organisatorisk plassert i Avdeling for helsefremmende arbeid. Sentrale kompetanseområder for avdelingen er det helsefremmende perspektivet, kunnskap om helseatferd og risikofaktorer samt kunnskap om og gjennomføring og evaluering av tiltak for å fremme psykisk helse i befolkningen. 
 
OCiNOR er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt der FHI samarbeider med kvinneklinikkene ved Stavanger og Haukeland Universitetssykehus, Den norske Jordmorforening og med Nasjonalt senter for Kvinnehelseforskning ved OUS. Målet er å bedre kunnskapsgrunnlaget om alvorlige komplikasjoner ved svangerskap og fødsel.

Prosjektet vil både studere sammenhengen mellom reisetid til nærmeste fødeinstitusjon og alvorlige utfall for kvinnen og barnet, og undersøke hva vi kan lære av hendelsesforløpet ved alvorlige komplikasjoner ved svangerskap og fødsel. Det er også en målsetting å bedre overvåkingen av slike alvorlige komplikasjoner med basis i data fra Medisinsk fødselsregister.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i prosjektet med metodeutvikling og analyser av forskningsdata
 • Skrive artikler og publisere resultater i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering
 • Delta i kvalitetssikring, vedlikehold, analyse og lagring av data som skal genereres gjennom dette
  prosjektet
 • Formidle resultater både faglig og populærvitenskapelig
 • Samarbeide og kommunisere med prosjektdeltagere fra nasjonale partnerinstitusjoner og brukerrepresentanter
 • Deltagelse i nordisk og internasjonalt samarbeid knyttet til overvåking av alvorlige maternelle kompliksjoner og bruk av audit analyser

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning eller erfaring som lege i spesialisering i kvinnesykdommer og fødselshjelp (LiS 3)
 • Tilfredsstille kvalifikasjonskrav til opptak til PhD-programmet ved Universitetet i Bergen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • Kjennskap til begreper fra epidemiologi er en fordel
 • Erfaring med relevante statistikk-programmer som SPSS og STATA er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner 
 • Resultatorientert og høy gjennomføringsevne  
 • God til å formidle faglig stoff til ulike målgrupper
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt 
 • Evne og interesse for tverrfaglig kommunikasjon og arbeid i norske og internasjonale tverrfaglige nettverk.

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • En interessant jobb innen et spennende og viktig fagfelt, med gode muligheter for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og produktivt tverrfaglig miljø
 • Stilling som stipendiat og lønn etter avtale i hht. statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Vedaa
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 21078834
E-post: Oystein.Vedaa@fhi.no
Navn: Kari Klungsøyr
Tittel: Prosjektleder
Telefon: 48 21 50 52
E-post: Kari.Klungsoyr@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet (FHI)
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen