Kort om arbeidsgiver

På avd. PBU Døgn, post N1 har vi behov for en overlege fra 01.01.22. Posten er en allmennpsykiatrisk sengepost for ungdommer mellom 13 - 18 år. Det
er 6 sengeplasser, både akutt- og planlagte innleggelser med utredning,
behandling og tett samarbeid med pårørende og andre instanser. Vi oppfordrer både voksenpsykiater og barne- og ungdomspsykiater om å søke.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Er faglig ansvarlig på post, samt faglig rådgiver til postleder
 • Som behandler gjør du utredning og evt. behandling av psykiske lidelser.
 • Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid og samarbeid med pårørende, skole og eventuelt andre instanser som er inne i bildet.
 • Det jobbes i tverrfaglige team rundt hver enkelt ungdom.
 • Det er 40 timers arbeidsuke og mulighet for vaktdeltakelse. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist inne voksenpsykiatri eller barn- og ungdomspsykiatri
 • Gode skriftlig dokumentasjonevner
 • Ønskelig med relevant kunnskap, yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Høy motivasjons evne for pasientgruppen og deres pårørende
 • Gode samarbeidsevne på tvers av av profesjoner, yrkesgrupper og forvaltningsnivå
 • Vi søker en medarbeider med som trives med tidvis høyt arbeidspress, med evne til å gjøre selvstendige vurderinger.
 • Fleksibel, strukturert og målrettet
 • Godt humør er en fordel
 • Personalia egnethet  vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv post og avdeling med høy fagkompetanse og sterk vekt på kvalitet og brukerperspektiv
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært samarbeid med andre avdelinger i klinikken, samt opp mot kommunene
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet. 
 • Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.
 • Arbeidet i sengepost er spennende og variert, mange forskjellige tilstandsbilder og et dynamisk og engasjert miljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Ine Margrethe Hansen
Tittel: Avd. overlege
Telefon: 51515967
E-post: imhaan@sus.no
Navn: Asbjørn Lindland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 51 51 51 12 / 938 32 100
Navn: Odd Sigve Heggland
Tittel: postleder
Telefon: 51515122
E-post: osh@sus.no
Arbeidssted
Avdeling PBU døgn, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25
4016 Stavanger