Kort om arbeidsgiver
Helseetaten i Oslo kommune ønsker deg som vil lede Norges største legevakt. Vi ser etter deg som, med sterk påvirkningskraft, vil sørge for god og effektiv drift og har som mål å sikre de beste tjenestene til våre innbyggere. For å få til dette må du evne å jobbe strategisk og langsiktig, legge til rette for utvikling av god samhandlingskultur, innovasjon og nyskapning. Det er en vesentlig fordel at du også kan skape gode relasjoner til andre, samarbeide og utvikle mennesker rundt deg. Videre inngår stillingen i etatens toppledergruppe, og avdelingen består i dag av rundt 350 årsverk fordelt på tre seksjoner.
 
Viktige utfordringer for avdelingen fremover er det pågående 
Storbylegevaktprosjektet med innflytting i 2023 samt tjenesteutvikling, digitalisering og samhandling for å sikre gode overganger og helsehjelp på rett nivå. 
 
Allmennlegevakten består av legevakten med legevaktsentral,
observasjonspost, overgrepsmottak, lege og sykepleietjeneste. Det samarbeides tett med de andre avdelingene i etaten, bydeler, andre etater, byrådsavdelinger og spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har også et svært kompetent forskningsmiljø som bidrar til å holde et høyt internasjonalt nivå på tjenestene. 
 
Ny storbylegevakt skal stå ferdig i 2023 og samhandling, digitalisering, tjenesteutvikling, flytting og etablering av legevaktstjenesten i nytt bygg er viktige stikkord for ditt ansvar og din rolle. Oslo storbylegevakt skal erstatte dagens legevakt i Storgata 40 som driftes av Helseetaten og Oslo universitetssykehus (Skadelegevakten).
 
Legevakten er et døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som bor og oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte allmennmedisinske legevakttjenester som omhandler somatikk, psykiatri, rus, seksuelle overgrep, sosiale kriser og skader, samt ambulante legevakttjenester. I tillegg inneholder legevakten utvalgte spesialisthelsetjenester.


Arbeidsoppgaver
 • Strategisk ledelse tilknyttet avdelingens samlete kompetanse, ressursbruk og tjenester i et innbyggerperspektiv
 • Samarbeid med andre enheter og samarbeidspartnere for å utvikle helhetlige tjenester av god kvalitet. 
 • Personalansvar, faglig, administrativt og økonomisk ansvar for avdelingen
 • Forvaltning, økonomistyring og resultatoppfølging, internkontroll og kvalitetsutvikling
 • Lede ledere
 • Ledelse av drifts- og utviklingsprosesser med særlig fokus på tjenesteutvikling, digitalisering og smidig arbeidsmåte
 • Sørge for konstruktive medvirkningsprosesser med tillitsvalgte, vernetjeneste og medarbeiderne 
 • Flytting av legevakten og samlokalisering med øvrige tjenester til nye lokaler i 2023.
 • Delta i Helseetatens ledergruppe og medansvar for Helseetatens totale leveranser 
Kvalifikasjoner
 • Helsefaglig utdanning på bachelornivå
 • Lederutdanning
 • Ledererfaring og erfaring med ledelse av ledergruppe 
 • Erfaring fra tverrfaglig samhandling, digitalisering og tjenesteutvikling
 • Kunnskap om forvaltningsnivåene og ulike roller i helsetjenesten og kommunehelsetjenesten spesielt
Kvalifikasjoner som er en fordel
 • Erfaring med legevaktsarbeid, kjennskap til akuttmedisin og lovverk tilknyttet disse tjenestene
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper
 • Analytisk og strategisk
 • Gjennomføringsevne
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, og evner å uttrykke deg godt skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • En utviklingsorientert virksomhet
 • Samarbeid med andre enheter og partnere om utvikling av ny storbylegevakt og helhetlige tjenester
 • Etablert samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø
 • Bedriftsidrettslag og trimrom 
 • Lønn etter avtale 
 • Pensjonsavtale gjennom Oslo Pensjonsforsikring 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Hilde Terese Hamre
Tittel: Etatsdirektør
Telefon: 48037255
E-post: hildetherese.hamre@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Storgt 51
0182 OSLO