Kort om arbeidsgiver
Nordre Follo kommune har et legeteam bestående av 17 kommunalt ansatte leger og 2 Lis-1-leger. De ivaretar alle kommunale medisinske oppgave.

Nordre Follo kommune har til sammen 6 sykehjem og 2 helsestasjoner. 

Vi har for tiden en fast stilling ledig og 2 vikariater av varierende lengde over 6 mnd.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil være knyttet til sykehjemsmedisin, helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste, daglegevakt/fastlegekontor. Oppgavene ivaretas av alle og gjennomføres etter en rulleringsplan.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon.
  • Beherske norsk flytende, skriftlig og muntlig.
Det er viktig at du har god evne til å planlegge og gjennomføre pasientforløp etter gjeldende faglige normer og krav.

Personlige egenskaper
  • Du har gode samarbeidsevner
  • Du tar medansvar for å løse arbeidsoppgaver som en del av et fagteam
  • Du er en engasjert lege som bidrar aktivt i det tverrfaglige samarbeidet
  • Du er fleksibel og har god omstillingsevne
  • Du involverer deg i kommunens samfunnsoppdrag
Vi tilbyr
Kommunen har utarbeidet overordnet utdanningaplan for A-lis, og legger tilrette for A-lis utdanning.
Tjenesten vil være meritterende og dekke flere utdanningsmål også for vikarer.
Vi har avtale om et inkluderende arbeidsliv og gode kommunale pensjonsordninger.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktpersoner
Navn: Geir Korsmo
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 97 03 80 08
Navn: Mona Christine Wiger
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 92 60 53 57
Navn: Mehmet Harbiyeli
Tittel: Kommunelege/Tillitsvalgt
Telefon: 94 88 90 07
Navn: Josef Khan
Tittel: Konstituert fagleder
Telefon: 98 83 82 78
Arbeidssted
Vardåsveien 3
1400 SKI