Kort om arbeidsgiver
Ørland legetjeneste har nå behov for flere allmennleger og vi har flere alternative stillinger ledig.

Fastlege 100 prosent vikariat ved Ørland legesenter, ledig pr nå.
Fastlegehjemmel med liste, oppstart 2022. Muligheter for å starte alisløp og få veiledning kombinert med 20 prosent fast stilling som sykehjemslege ved Bjugn helsesenter (ta kontakt så finner vi den beste løsningen for deg) 
40 prosent fast stilling som sykehjemslege ved Bjugn helsesenter

Legene er selvstendig næringsdrivende, med 8.2-avtale med kommunen. Det er med det kommunal drift av legekontorene, og legene har ikke administrative oppgaver eller arbeidsgiveransvar for hjelpepersonell. Det er nylig inngått ny arbeidsavtale mellom legene og kommunen, som sikrer gode vilkår med mulighet for god inntjening og faglig utvikling. Etter 1 år tilfaller 5 % av basistilskuddet til legen

Det er ikke krav om å kjøpe seg inn på senteret eller betale for hjemmel, og ingen utgifter til drift utover basistilskudd. Perfekt for å prøve ut det utfordrende, men svært givende faget allmennmedisin!
Naturskjønne Ørland kommune ligger på spissen av Fosenhalvøya utenfor Trondheim. Direktefly fra Oslo/OSL og kun en times båttur fra Trondheim. Dette muliggjør ulike former for pendling, og kommunen vil kunne legge til rette med fleksible arbeidstider og hjemmekontorløsninger. Dersom man ønsker å ta steget og flytte til den fine kommunen vår, vil kommunen være behjelpelig med anskaffelse av barnehageplass og eventuell bolig.

Ørland kommune har totalt 13 fastlegehjemler fordelt på to legekontor, ett i Bjugn og ett på Brekstad med hhv 5 og 8 leger. Legene er nokså jevnt fordelt mtp kjønn og alder, og er særdeles trivelige folk. I tillegg har hvert kontor LIS1 og vi tar i mot legestudenter fra NTNU. Se gjerne på vår instragramprofil @oerland_legetjeneste
Det er ansatt erfarne sykepleiere og helsesekretærer ved legekontorene, som betjener både ekspedisjon og lab. De kjenner pasientene og lokalmiljøet godt, og avhjelper betydelig i arbeidet ved legekontorene. Bjugn legekontor holder til i relativt nye lokaler, i tilknytning til kommunens sykehjem. Ørland legesenter er samlokalisert med Fosen distriktsmedisinske senter (DMS) med bl.a. sengepost for medisinske og ortopediske pasienter, samt 4 KAD-senger, desentralisert spesialistpoliklinikk for St. Olavs hospital, DPS, røntgenavdeling og interkommunal legevakt. Det er ambualanstasjon i samme bygg som legevakten, og Forsvarets 330-skvadron (redningstjenesten) med vaktgående anestesilege holder til like i nærheten, på Ørland hovedflystasjon.

Legevakten betjenes av leger fra Ørland og Åfjord kommune, i 13-delt vaktturnus. Det er mulighet for både mer og mindre legevakt enn det som følger av turnusen.


Kommunen er et senter for en rekke helsetjenester. Ørland medisinske senter, Fosen helse IKS og Fosen DMS kan tilby et av landets største desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud - dette betyr mye kompetanse lokalt tilgjengelig. Det er således et stort faglig miljø, og det legges vekt på stadig faglig utvikling.


Det er ved begge legekontor flere leger i ALIS-forløp, og kommunen legger til rette både praktisk og økonomisk for deltagelse i nødvendige læringsaktiviteter. Det er felles internundervisning hver 14. dag. Begge legekontor har lab med bl.a. EKG, spirometri, 24-timers BT, ultralyd og mulighet for flere lokale prøver. Dette gjør at flere problemstillinger kan utredes og løses lokalt, hvilket er faglig meget tilfredsstillende og stimulerende. Sykehuspraksis kan tas lokalt ved Fosen DMS.


Arbeidsoppgaver:

Fastlegevikariatene og fastlegehjemmel:
Åpen, uselektert allmennmedisin med oppfølging av listepasienter, samt Ø-hjelpspasienter etter egen dagturnus. Deltagelse i interkommunal legevaktssamarbeid, i 13-delt turnus. Det er per d.d. ikke tilknyttet kommunale arbeidsoppgaver til stillingene.

Sykehjemslege:
Arbeid som tilsynslege ved 2 av sykehjemmets 3 langtidsavdelinger. Oppfølging av beboernes helse og håndtering av evt forverringer. Fleksibel arbeidstid, der den enkelte lege etter avtale med avdelingsleder kan komme frem til tidspunkt for og varighet av visittid. Stillingen er fastlønnet.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, med rett til Helfo-refusjoner Spesialist i allmennmedisin, lege i ALIS-forløp eller ønske om å starte i slikt.
 • Erfaring fra allmennmedisin og legevaktsarbeid vektlegges.
 • Gode muntlige og skriftlige norske språkferdigheter.
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Strukturert, selvgående og med god evne til å yte helhetlig pasientbehandling
Personlig egenskaper vil bli vektlagt ved vurdering av søkere.

Vi tilbyr
 • Et faglig sterkt kollegium
 • Veiledning av leger i ALIS-forløp.
 • Gode inntjeningsmuligheter.
 • Fleksibilitet i planlegging av egen timeplan.
 • Internundervisning hver 14. dag.
 • Hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø.
 • Tett tverrfaglig samarbeid.
 • Lege ved sykehjem vil jobbe sammen med og har mulighet til å få veiledning av annen lege ved avdelingen
 • Kommunens plikter og rettigheter følges av: Helse- og omsorgstjenesteloven, Forskrift om fastlegeordning, avtale mellom staten/KS og Den norske legeforening om basistilskudd og takster, ASA 4310 rammeavtale mellom KS og Den Norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ørland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Morten Jensvold
Tittel: Fastlege Ørland legesenter
Telefon: 90691310
Navn: Karin Størseth
Tittel: Enhetsleder Helse og familie
Telefon: 97084446
Hjemmeside
Arbeidssted
,
7159 BJUGN