Kort om arbeidsgiver

Visuell og faglig spennande jobb?

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin ved Haugesund sjukehus har ledig stilling i vikariat for lege i spesialisering med søknadsfrist snarast eller etter avtale.

 

Om jobb & fag:
Dei fleste syns diagnostikk er spennande. Her er ein jobb der du kan findyrke dette, i møtet mellom høgteknologi og klassisk klinikk.
Haugesund sjukehus er perfekt for oppstart spesialisering: Stort nok til å gi full faglig breddekompetanse, og lite nok til tett kollegakontakt med fortløpande supervisjon.

Om oss:
Radiologar med godt faglig renomé, og entusiastisk LIS-gruppe med godt samhold både på og etter jobb.

Om by & land:
Haugesund er ikkje stor by, men senter i eit stort oppland (110.000 lokalt, 180.000 i Fonna-regionen). Breitt tilbud innan kultur, idrett og friluftsliv! God kommunikasjon til Stavanger, Bergen og Oslo.

Om avdelinga:
I Haugesund har vi 13 laboratorier fordelt på ultralyd, CT, MR, mammografi, nukleærmedisin, intervensjon og generell røntgen
Seksjonen har SECTRA RIS/PACS.
Seksjonen har 16 overlegestillingar og 7 heimlar for lege i spesialisering i radiologi

Gode lønnsvilkår.
 

 

Video som LIS for radiologi og nukleærmedisin ved Haugesund sjukehus

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåver ihht. radiologi
 • Legar utan erfaring gjennomgår ein introduksjonsperiode på ca 9 veker
 • Lege inngår i vaktordning etter endt innføringsperiode
 • Seinare gruppe 1-teneste innan Helse Vest blir planlagt ved tiltreding

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett
 • Må kunne norsk skriftleg og munnleg
 • Fullført LIS-1 er fra 01.03.19 et krav
 • Erfaring frå radiologisk arbeid vil bli lagt vekt på

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Initiativrik
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø
 • Interesse for radiologifaget
 • Personlege eigenskapar og gode samarbeidsevne vil bli vektlagd

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Obligatoriske kurs i samsvar med utdanningsplan

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Elin Hetland
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: (+47) 52732273
Navn: Harald Nes
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: (+47) 52732279
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologi Haugesund, Helse Fonna HF
Karmsundsgt 120
5504 Haugesund