Kort om arbeidsgiver

  Oslo universitetssykehus er Norges største barnesykehus med både lokale-, regionale- og landsfunksjoner.

  Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP) har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, LIS, psykologer, kliniske sosionomer, spesialpedagoger, spesialsykepleiere og musikkterapeuter.

  Avdelingen har to enheter, en på Rikshospitalet og en på Ullevål, med totalt 39 fagstillinger og 4 merkantile.

  Avdelingen arbeider med utredning og behandling av inneliggende og polikliniske somatisk syke barn og unge opp til 18 år og deres foreldre, henvist fra helseforetakets ulike somatiske avdelinger og poliklinikker,samt konsultasjons-liaison virksomhet. Vi har også undervisnings- og forskningsoppgaver.  

  Det er nå ledig et 1-års vikariat i en 100 % LIS stilling i barne- og ungdomspsykiatri fra 06.12.21 ved enheten RH. Det kan bli mulighet til forlengelse.
   
  Stillingen omfatter barne- og ungdomspsykiatrisk utredning, behandling og oppfølging av barn og unge med ulike kroniske og/eller alvorlige somatiske
  tilstander, psykosomatiske tilstander samt barn utsatt for
  ulykker/katastrofer/traumer, og arbeid med deres familier.


  Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

  Arbeidsoppgaver

  • Vår avdeling arbeider med barne- og ungdomspsykiatrisk utredning og
   behandling av barn og unge opp til 18 år, og deres familier, henvist fra OUS’ ulike somatiske avdelinger og poliklinikker.
  • Psykologisk hjelp til sykdomsmestring. Psykoedukasjon. Krisearbeid i
   forhold til pasient og familie.
  • Forebygging og evt. behandling av uheldige sykdomskonsekvenser.
  • Utstrakt tverrfaglig samarbeid med sykehusets avdelinger og
   konsultasjon/veiledning til sykehuspersonalet.

  Kvalifikasjoner

  • Tidligere lang, bred erfaring innen klinisk barne- og ungdomspsykiatri er en forutsetning.  
  • Svært ønskelig med klinisk erfaring og interesse for barne- og ungdomspsykiatrisk arbeid med somatisk syke barn/unge, og erfaring med konsultasjons- og veiledningsvirksomhet.  
  • Norsk autorisasjon som lege 
  • Vi forutsetter at søker behersker et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.  
  • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).

  Personlige egenskaper

  Det vil bli lagt vekt på gode samarbeidsevner, formidlingsevne og evne/erfaring med tverrfaglig tekning/arbeid.

  Vi tilbyr

  • Et innovativt, godt og trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.
  • Avdelingen har et bredt undervisningsopplegg.
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og lykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring. 
    

  Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

  For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.

  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Trond H. Diseth
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: 23074940
  E-post: trond.diseth@ous-hf.no
  Navn: Martine Munkvold
  Tittel: LIS
  E-post: mamunk@ous-hf.no
  Arbeidssted
  Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP) - Rikshospitalet 
  Sognsvannsveien 20
  0372 Oslo