Kort om arbeidsgiver
Cura legesenter er et veldrevet legesenter med tre leger. For tiden er det en spesialist i allmennmedisin og en er snart ferdig med spesialiseringen.
Kontoret har dyktige legesekretærer og det er et godt arbeidsmiljø ved kontoret.

Legesenteret er godt utstyrt og det benytter Trinnvis kvalitetssystem, Infodoc journalsystem og Melin betalingsautomat.
Kontoret har også nettopp kjøpt nytt datautstyr.
Legelisten som er ledig har 1100 pasienter.
Hjemmelen er per tiden tilknyttet kommunale oppgaver ved helsestasjon i 8 %.
 
Fysisk arbeidssted
Cura legesenter, som er lokalisert midt i Sola sentrum.
 
Arbeidsoppgaver
Fastlegen skal gi allmennlegetjeneste til listeinnbyggere i kontorets åpningstid, og vil også delta i kommunens legevaktsarbeid der Stavanger kommune er vertskommune.
Fastlegen kan tilpliktes kommunal tjeneste innenfor de rammer som er lagt i ASA 4310.
 
Kvalifikasjoner
Spesialist i allmennmedisin
Gyldig legeautorisasjon/Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
LIS 3, spesialiseringsløp er påbegynt.
Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin kan gjennomføre spesialiseringen.
God kunnskap om norsk lovverk.
Gode språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig. Krav om minimum B2 nivå.
Oppstart av fastlegehjemmel forutsetter godkjent politi - og tuberkulinattest.
 
Tildeling skjer etter fastlegeforskriften og sentrale avtaler mellom KS og legeforeningen. Legepraksisen skal drives i henhold til Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgiving.
De vilkår som fremgår av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og lokale føringer av kommunen skal følges.
Du må levere politiattest av nyere dato før du starter i stillingen.

Vi tilbyr
  • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
  • Fastlegene og Sola kommune har et godt fungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
  • Sola kommune tilbyr gode økonomiske og praktiske tiltakspakker ved oppstart av fastlegepraksis i kommunen. Nærmere informasjon om innhold fås ved henvendelse.
 
Ansettelse skjer på de vilkårene og pliktene som går fram av utlysingen, og de lovene, reglementene og tariffavtalene som til enhver tid gjelder.
 
Slik søker du
Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Søk på stilling".
 
Deltidsansatte som har lavere stillingsprosent og som er kvalifisert for den utlyste stillingen, kan gjøre krav på fortrinnsrett. Hvis du søker på fortrinnsrett, må du svare ja på spørsmålet om fortrinnsrett når du fyller ut søknaden.

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg til et eventuelt intervju.

Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig etter offentleglova § 25. Du må gi en begrunnelse hvis du ønsker å reservere deg fra å stå på offentlig søkerliste. Du får melding hvis reservasjonen ikke er gyldig.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sola kommune
Kontaktpersoner
Navn: Silje Helene Motland Leiren
Tittel: Fastlege
Telefon: 922 28 716
Navn: Pernille Sørensen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 945 46 433
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Cura legesenter
Solakrossen 2
4050 SOLA