Kort om arbeidsgiver

Vil du jobbe i høyspesialisert fagmiljø?

Akuttpsykiatrisk avdeling i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus HF gir øyeblikkelig-hjelp-tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, og vil etter en kort observasjons-/utredningsfase bli vurdert videreført til én av avdelingens fire behandlingsposter. I behandlingen vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling. Avdelingen har en egen enhet som tilbyr konsultasjons- og liaisontjenester til Ullevåls somatiske avdelinger.  Vi yter grundig og kompetent spesialisthelsetjeneste med mulighet for faglig fordypning.

Akuttpsykiatrisk avdeling lyser ut en  kortvarig LIS-vikariat i voksenpsykiatri. Vikariatet er ledig f.o.m. dags dato t.o.m. 09.01.2022. 

Vi vil ha deg med på laget for å være i front innen vårt fagfelt, og ikke minst gi et tilbud til mennesker som trenger hjelp!

Søk på stilling hos oss og bli vår nye kollega! 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, utredning og behandling av pasienter med behov for akutt psykiatrisk helsehjelp
 • Journalskriving
 • Registreringer i DIPS og Metavision
 • Inngår i vaktordning på akuttpsykiatrisk avdeling, herunder tilsynsvirksomhet på somatiske avdelinger på OUS

Kvalifikasjoner

 • Vi søker engasjerte medarbeidere med erfaring fra og interesse for fagområdet
 • Må beherske skandinaviske språk
 • Må ha grunnleggende IKT-kompetanse
 • Ønskelig med kjennskap til pasientadministreringssystemet DIPS

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Eventuell mulighet for forlengelse

 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Morten Selle
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 22118420
E-post: MORSEL@ous-hf.no
Navn: Silje Hagen Ranstorp
Tittel: Ass. avdelingsleder
Telefon: 22118427
Arbeidssted
Avdeling for akuttpsykiatri voksen, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo