Kort om arbeidsgiver
Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheter for faglig utvikling. Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

Vår fastlege i allmennpraksis ved Frøya legekontor er i permisjon, og vi har dermed ledig legevikariat med tiltredelse fra d.d. – til 1.09. 2022.
 
Arbeidsoppgaver
 • Ordinære legeoppgaver tilknyttet gruppepraksisen
 • Kommunale oppgaver
 • Legevakt Hitra – Frøya samt LiO (legevakt i Orkdalsregionen)
 • Kommunal sykehjemslege i 20% inngår i stillingen.
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnustjeneste.
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller ha godkjenning som allmennpraktiserende lege etter gammel ordning, jfr Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende f.o.m. 01.03.2017.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Egnethet 
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig
Vi tilbyr
 • Ansettelse i hht. gjeldende avtaleverk.
 • Et stabilt og godt drevet legekontor, med stabile arbeidstakere og med en god dose humor.
 • Fastlegeliste med et listetak på 1200 pasienter.
 • Selvstendig næringsdrivende med en 8-2 avtale, der kommunen dekker utgifter knyttet til personal og leie av lokaler.
 • Gode inntjeningsmuligheter, og om ønske er det muligheter for ekstra legevakter, både på Frøya og LIO. 
 • Ved behov vil vi behjelpelige med å finne bolig.
 • Frøyas rike natur, og et variert kultur- og idrettstilbud.
Kandidater som blir invitert med videre i prosessen må oppgi referanser. Bekreftede kopier av vitnemål og attester ønskes medbrakt til intervju.
Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse.

Om du ønsker å vite mer om denne rollen, så ta gjerne kontakt!
 • Kontaktperson Frøya kommune: Peggy Alise Johansen, tlf. 920 99 165, eller Torny Dahlø Sørlie, tlf. 974 98 711
 • Kontaktperson Avantas: Hanne Fremo, tlf. 982 12 455
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Frøya kommune
Kontaktpersoner
Navn: Torny Dahlø Sørlie
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97 49 87 11
E-post: TornyLillianDahlo.Sorlie@froya.kommune.no
Navn: Hanne Fremo
Tittel: Seniorrådgiver Avantas
Telefon: 982 12 455
E-post: hanne.fremo@avantas.no
Arbeidssted
Frøya legekontor
Sørveien 17a
7260 SISTRANDA