Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling ved Ringerike sykehus har ledig fast stilling for overlege i urologi.

Ringerike sykehus er en av 8 klinikker i Vestre Viken Helseforetak og ett av de fire somatiske sykehus i
foretaket.
Ringerike sykehus er et stort akuttsykehus med de fleste spesialiteter og dekker et område med 12 kommuner.
Sykehuset har et faglig og administrativt ansvar for spesialisthelsetjenesten
ved Hallingdal sjukestugu på Ål som er et komplett distriktsmedisinsk senter. Kirurgi er organisert under kirurgisk avdeling. Kirurgisk avdeling
består av akuttmottak, operasjon, anestesi, intensiv, kirurgi, ortopedi,
kirurgisk/ortopedisk sengetun, SDI, gynekologi, føde/barsel og
kirurgisk/ortopedisk/gynekologisk poliklinikk.       


Hallingdal sjukestugu er en del av Ringerike sykehus og tjenesteplanen inkluderer poliklinisk virksomhet der.


Har den som ansettes generell kirurgisk kompetanse vil den delta i avdelingens vaktsystem som for tiden  er generell kirurgisk tertiær-vakt. (Hjemmevakt m /30 min utrykningstid)

 

Vi ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyråer.

 

Tiltredelse 1. januar 2022.


Kvalifikasjoner

  • Godkjent legespesialist innen urologi
  • Fordel med generell kirurgisk kompetanse for da kan man delta i avdelingens vaktsystem.
  • Du som nesten er ferdig spesialist er også velkommen til å søke.
  • Må beherske norsk/nordisk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

  • Ha gode samarbeidsevner
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø 
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse 

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
  • Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for personlig utvikling
  • God pensjonsordning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Branislav Azanjac
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 94139245
Navn: Leif Arne Hunderi
Tittel: Overlege i urologi
Telefon: 92241200
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 Hønefoss