Kort om arbeidsgiver

 

Levanger har ca 20.000 innbyggere og er ett av fire tettsteder i sykehusets nedslagsfelt. Levanger ligger ca. 80 km nord for Trondheim og 50 km fra sentral storflyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.  

Avdelingen utfører et bredt spekter av undersøkelser innenfor alle modaliteter og har en moderne utstyrspark.  Vi driver avansert diagnostikk innenfor alle fagområder med alle modaliteter. Avdelingen har for øyeblikket 13 overlegestillinger, og 8 stillinger for leger i spesialisering. Det er døgnkontinuerlig drift, og alle LIS går normalt 8-delt primærvakt med aktiv arbeidstid hele døgnet. 

Alle LIS får en individuell utdanningsplan med sikte på å bli spesialist i radiologi. LIS og overleger jobber sammen i granskningssoner og det er godt tilrettelagt for supervisjon og veiledning. Det er avsatt tid til faglig fordypning. Avdelingen er godkjent for utdanning til spesialiteten radiologi med inntil 3,5 år. Det settes av opptil 3 måneder opplæring før vakt. 

Avdelingen er organisert i felles klinikk som går på tvers av HNT og St. Olavs, og alle LIS på Levanger er sikret gjennomstrømningstilling ved St. Olavs. for å fullføre spesialiseringen. 

Vi tilbyr en variert og spennende arbeidsplass, der du blir en del av et effektivt arbeidsmiljø, med faglig kompetente kollegaer.  


Arbeidsoppgaver

  • Delta i den daglige driften på avdelingen, herunder utføre/tolke og beskrive de fleste typer undersøkelser som inngår i spesialistutdanningen for radiologer, delta i undervisning internt og utad mot klinikere og studenter.
  • Delta i primærvaktsjikt, for tiden 8-delt turnus.
  • Avdelingen tilbyr gode muligheter for faglig utvikling med henblikk på kursdeltagelse.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege
  • Søkere med praksis fra bildediagnostikk vil bli foretrukket.
  •  Interesse for, eller tidligere erfaring med forskning er ønskelig.
  • Må ha gjennomført LIS 1 tjeneste.

Personlige egenskaper

Må ha evnen til å jobbe systematisk og nøyaktig i samarbeid med kollegene på avdelingen og sykehuset for øvrig

Vi tilbyr

Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø og en spennende arbeidshverdag innenfor et fagfelt i rask utvikling.

Fleksibel oppstart

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.

Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. 

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Rune Wagnild
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74097797
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger, Klinikk for Bildediagnostikk
Kirkegata 2
7600 Levanger